Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

  • dostosowanie platformy e-learningowej do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, głuchych i niedosłyszących;
  • przygotowanie materiałów dla strefy studenta dedykowanych osobom niedowidzącym, niewidomym, niedosłyszącym i głuchym;
  • otoczenie opieką tłumacza języka migowego oraz tłumacza języka braila i orientanta przestrzennego;
  • pomoc w realizacji praktyk;
  • współpraca z ośrodkami rehabilitacji osób niepełnosprawnych;

Studia Licencjackie

Umożliwiają zdobycie wiedzy ogólnopedagogicznej, wzbogaconej niezbędnymi treściami z zakresu psychologii, socjologii, filozofii i etyki.

Więcej o studiach »

Studia Magisterskie

Kolejny etap w procesie kształcenia akademickiego, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający ukończone studia pierwszego stopnia

Więcej o studiach »

Studia Podyplomowe

Adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę zdobytą w czasie studiów.

Więcej o studiach »