Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – studia jednolite magisterskie