Rekrutacja

Naszym głównym celem jest wyposażyć absolwenta WSNP w komplet kompetencji i kwalifikacji poszukiwanych na rynku pracy.

Wszystkie programy studiów w naszej uczelni realizowane są w trybie SWKNO oraz  posiadają profil praktyczny.

Naszą ofertę zbudowaliśmy z myślą o trzech głównych obszarach zatrudnienia w sektorze usług edukacyjnych i socjalnych:

EDUKACJA FORMALNA – przygotowujemy:

  • do pracy w szkolnictwie, instytucjach kształcenia ustawicznego, placówkach oświatowych;
  • do pracy w roli pedagoga szkolnego, opiekuna, terapeuty i doradcy edukacyjnego

nadając uprawnienia nauczycielskie

EDUKACJA NIEFORMALNA – przygotowujemy:

  • do pracy z osobami dorosłymi i dziećmi w zakresie organizacji treningów i szkoleń;
  • do podejmowania własnej przedsiębiorczości w sektorach usług społecznych i edukacyjnych;
  • do roli coucha i mentora;
  • do wspierania rozwoju dorosłych, dzieci i młodzieży w instytucjach nieformalnych, firmach szkoleniowych  i placówkach edukacji pozaszkolnej i poszkolnej

wyposażając w kompetencje pedagogiczne, doświadczenia praktyczne i kompetencje biznesowe.

Dokumenty rekrutacyjne

Studia Licencjackie

Umożliwiają zdobycie wiedzy ogólnopedagogicznej, wzbogaconej niezbędnymi treściami z zakresu psychologii, socjologii, filozofii i etyki.

Więcej o studiach »

Studia Magisterskie

Kolejny etap w procesie kształcenia akademickiego, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający ukończone studia pierwszego stopnia

Więcej o studiach »

Studia Podyplomowe

Adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę zdobytą w czasie studiów.

Więcej o studiach »