Wykłady na żywo Webinaria


Jeśli nie otrzymałeś wiadomości e-mail od Opiekuna Wykładu z linkiem do Wirtualnej Auli Wykładowej, koniecznie sprawdź folder SPAM / Poczta niechciana.
W razie braku maila od Opiekuna Wykładu, zarejestruj swój udział ponownie tuż przed startem wykładu.

Nagrania wszystkich wykładów na żywo dostępne są dla studentów Instytutu i Uczelni w strefie studenta, po podaniu hasła dla Państwa kierunku studiów.
Dostęp w Archiwum na dole strony.

W przypadku problemów technicznych w wirtualnej auli wykładowej (np. zawieszenie obrazu, dźwięku wykładowcy, błędu czatu) w pierwszej kolejności proszę kliknąć przycisk “Połącz ponownie“, na górze strony. Nie odświeżaj strony!

Prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety podczas rejestracji na wykłady – dostęp za pomocą przycisku
w prawym dolnym rogu strony z potwierdzeniem rejestracji na webinarium.


Sobota, 6 czerwca
g. 10.00-11.30

Narzędzia diagnostyczne w pracy doradcy zawodowego

mgr Jolanta Marzec – nauczyciel – praktyk, wykładowca akademicki, w tym Instytutu Studiów Podyplomowych, coach, edukator, doradca zawodowy.


Sobota, 6 czerwca
g. 12.00-13.30

Obowiązki dyrektora szkoły

dr Urszula Kropaczewska – doktor nauk społecznych w zakresie Pedagogiki, mgr filologii angielskiej i dydaktyki języków obcych, trener edukacyjny, ekspert ds. awansu zawodowego, nauczyciel akademicki.


Sobota, 6 czerwca
g. 14.00-15.30

Wykorzystanie zasobów informatycznych w pracy nauczyciela

mgr Martyna Manowska- Laszczak – wykładowca akademicki, nauczyciel języka angielskiego oraz informatyki na wszystkich etapach edukacyjnych, osoba dwujęzyczna (polsko-brytyjska), nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, egzaminator OKE, egzaminator British Council, Pearson oraz Cambridge, specjalista z zakresu metod aktywizujących w nauczaniu języka angielskiego, instruktor robotyki i programowania, była aktorka muzycznego teatru młodzieżowego „eF”.


Sobota, 6 czerwca
g. 16.00-17.30

Dziecko słabosłyszące i niesłyszące w szkole

mgr Elżbieta Galas – nauczyciel akademicki, wykładowca, surdopedagog, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.Niedziela, 7 czerwca
g. 10.00-11.30

Inteligencje wielorakie – wykorzystanie w praktyce szkolnej

dr Urszula Kropaczewska – doktor nauk społecznych w zakresie Pedagogiki, mgr filologii angielskiej i dydaktyki języków obcych, trener edukacyjny, ekspert ds. awansu zawodowego, nauczyciel akademicki.


Niedziela, 7 czerwca
g. 12.00-13.30

Ocenianie kształtujące jako ocena wspierająca rozwój ucznia

mgr Paweł Łukaszewski – nauczyciel akademicki, pedagog, menadżer, terapeuta IE, terapeuta TSR w procesie certyfikacji, trener terenowy PTPiP, socjoterapeuta CBT,ekspert w projektach doskonalenia zawodowego nauczycieli ORE, dyrektor poradni psychologiczno – pedagogicznej, wykładowca Instytutu Studiów Podyplomowych.


Niedziela, 7 czerwca
g. 14.00-15.30

Metody nauki czytania, a ich skuteczność w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

mgr Renata Janowska – mgr nauczania początkowego nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta w edukacji przedszkolnej, wykładowca w ISP, ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli.


Niedziela, 7 czerwca
g. 16.00-17.30

Podstawowe zagadnienia z zakresu prawa oświatowego

dr Sebastian Stankiewicz – doktor nauk prawnych, nauczyciel akademicki.Sobota, 13 czerwca
g. 10.00-11.30

Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu

mgr Monika Janczy – nauczyciel akademicki, wykładowca ISP, pedagog specjalny, terapeuta dzieci, logopeda, oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog, socjoterapeuta.


Sobota, 13 czerwca
g. 12.00-13.30

Zarządzanie klasą – czyli kto tu rządzi?

mgr Joanna Sikora – psycholog, oligofrenopedagog, socjoterapeuta, wykładowca akademicki, w tym Instytutu Studiów Podyplomowych oraz Uniwersytetu Wrocławskiego, od wielu lat pracuje w obszarze edukacji i wspierania rodziców, dzieci, nauczycieli (przedszkola, szkoły, poradnie, ośrodki metodyczne).


Sobota, 13 czerwca
g. 14.00-15.30

Gry i zabawy ruchowe w nauczaniu języka angielskiego – wykład prowadzony w języku angielskim.

mgr Martyna Manowska- Laszczak – wykładowca akademicki, nauczyciel języka angielskiego oraz informatyki na wszystkich etapach edukacyjnych, osoba dwujęzyczna (polsko-brytyjska), nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, egzaminator OKE, egzaminator British Council, Pearson oraz Cambridge, specjalista z zakresu metod aktywizujących w nauczaniu języka angielskiego, instruktor robotyki i programowania, była aktorka muzycznego teatru młodzieżowego „eF”.


Sobota, 13 czerwca
g. 16.00-17.30

Terapia poznawczo- behawioralna- techniki terapeutyczne i ich zastosowanie w pracy z dziećmi i młodzieżą

mgr Katarzyna Szepieniec – nauczyciel akademicki, wykładowca psycholog, oligofrenopedagog, terapeuta EEG Biofeedback, trener treningu umiejętności społecznych i kontroli złości.Niedziela, 14 czerwca
g. 10.00-11.30

Ewolucja edukacji obywatelskiej – wykład w języku rosyjskim. Эволюция гражданского образования

dr Elżbieta Sawa-Czajka – nauczyciel akademicki, wykładowca, Politolog, specjalizacja w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego i stosunków międzynarodowych. Autorka 8 książek i ok. 200 artykułów w językach polskim, angielskim, rosyjskim, ukraińskim. Udział w licznych konferencjach naukowych w Polsce, Federacji Rosyjskiej, Ukrainie, Białorusi, Słowacji, Indiach.


Niedziela, 14 czerwca
g. 10.00-11.30

Zarządzanie ryzykiem w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych

dr Michał Szczerski – nauczyciel akademicki, wykładowca, dr nauk ekonomicznych Politechnika Warszawska Doświadczenie: 20 lat pracy w centralnej administracji publicznej (radca ministra), dyplomacji, (radca i z-ca ambasadora),w korporacji (dyr. Centrali PZU),biznesie (prezes s.c. Tezaurus) oraz prawie 30 lat pracy na poszczególnych szczeblach kadry uczelni .Specjalizuje się w problematyce ekonomiczno- prawnych podstaw zarządzania.


Niedziela, 14 czerwca
g. 12.00-13.30

Rola nauczyciela wspomagającego proces kształcenia

mgr Monika Janczy – nauczyciel akademicki, wykładowca ISP, pedagog specjalny, terapeuta dzieci, logopeda, oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog, socjoterapeuta.


Niedziela, 14 czerwca
g. 14.00-15.30

Ewolucja edukacji obywatelskiej – wykład w jęz. polskim

dr Elżbieta Sawa – Czajka – nauczyciel akademicki, wykładowca, Politolog, specjalizacja w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego i stosunków międzynarodowych. Autorka 8 książek i ok. 200 artykułów w językach polskim, angielskim, rosyjskim, ukraińskim. Udział w licznych konferencjach naukowych w Polsce, Federacji Rosyjskiej, Ukrainie, Białorusi, Słowacji, Indiach.


Niedziela, 14 czerwca
g. 16.00-17.30

Techniki relaksacyjne, czyli jak radzić sobie ze stresem

mgr Agnieszka Gierłowska – pedagog, terapeuta pedagogiczny surdopedagog,oligofrenopedagog, trener skutecznych metod uczenia, realizator Szkoły dla Rodziców i Wychowawców; praktyk, zawodowo: wicedyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.


Niedziela, 14 czerwca
g. 18.00-19.30

Praktyka i teoria ekonomii na lekcjach podstaw przedsiębiorczości

mgr Tadeusz Fijak – wykładowca akademicki, nauczyciel informatyki na wszystkich etapach edukacyjnych, oraz podstaw przedsiębiorczości w liceum. Specjalista z zakresu analizy finansowej, właściciel biura rachunkowego.


UWAGA! Dostęp do archiwum jedynie dla studentów Instytutu Studiów Podyplomowych, Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych, Szkoły Głównej Krajowej
i Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej.

Aby uzyskać dostęp do archiwum podaj hasło, którym logujesz się do strefy studenta.Wykłady prowadzone pod patronatem merytorycznym uczelni wyższych: