Administracja skarbowa

specjalności Administracja skarbowa oprócz wiedzy, umiejętności i kompetencji zgodnych z kanonem kształcenia na studiach I stopnia kierunku Administracja posiada dodatkową wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu ekonomii i zarządzania, w zakresie finansów publicznych, rachunkowości podatkowej, sprawozdawczości finansowej i audytu w jednostkach sektora finansów publicznych, z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa podatkowego, prawa pomocy publicznej, prawa gospodarczego, prawa karnego i prawa wykroczeń, prawa karnego skarbowego oraz postępowania egzekucyjnego. Posiada też podstawową wiedzę z zakresu kryminalistyki. Zna podstawowe problemy teorii i praktyki zarządzania publicznego, w tym zarządzania jakością.