Zapraszamy na bezpłatne szkolenia ze specjalistami

Cel:

 • Rozwijanie wiedzy i umiejętności dotyczących pracy edukacyjno-terapeutycznej oraz dzielenie się doświadczeniem, umiejętnościami i wiedzą osób uczestniczących w spotkaniu.

Do kogo kierowana jest oferta?

 • Do byłych i obecnych studentów oraz do osób nie związanych z uczelnią – psychoterapeutów, nauczycieli, rodziców,  a także do osób pragnących rozwijać swoje kompetencje w trakcie awansu zawodowego, zgodnie z:

§ 6. 1. Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien:
„Uczestniczyć w doskonaleniu zawodowym, zwłaszcza w zakresie doskonalenia metod i form pracy”.

§ 7. 1. Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu powinien:
„Doskonalić kompetencje w związku z wykonywanymi obowiązkami, zwłaszcza w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych”

§ 8. 1. Nauczyciel mianowany ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie odbywania stażu powinien:
– ” Podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu pracy, w tym umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
– Realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły.
– Pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach doskonalenia.”

Czego dotyczy?

 • Bieżących problemów związanych z pracą terapeutyczno-edukacyjną i wychowawczą.
 • Rozwoju kompetencji: terapeutyczno-edukacyjnych, interpersonalnych, organizacji własnego warsztatu pracy, radzenia sobie ze stresem oraz sytuacjami trudnymi, współpracy z zespołem, rozwiązywania konfliktów, pozytywnego myślenia, łatwości nawiązywania relacji.

Najbliższe szkolenia

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online!

Temat: Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

Termin: 25.01.2022 r. (wtorek) w godzinach: 19.00-20.30

Prowadząca:

mgr Monika Kroczek – pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki, nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, specjalista w zakresie edukacji i rewalidacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Program szkolenia:

1. Metoda Ruchu Rozwijającego – geneza, podstawy teoretyczne i główne założenia.
2. Omówienie powodów rosnącej popularności stosowania MRR podczas zajęć z dziećmi.
3. Podstawowe zasady Ruchu Rozwijającego bazującego na metodzie Weroniki Sherborne.
4. Planowanie i organizacja zajęć prowadzonych Metodą Ruchu Rozwijającego.
5. Aktywności ruchowe Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (Etapy 1-4).
6. Przykłady doświadczeń.

Uczestnicy mają możliwość otrzymania Certyfikatu w wersji elektronicznej.

Zamówienia należy dokonać za pomocą linku, który zostanie udostępniony podczas szkolenia. Koszt certyfikatu to 20,00 zł (dwadzieścia złotych).

Pytania proszę kierować na adres e-mail: pdn@wsnp.edu.pl

Instytut Studiów Podyplomowych
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli


Temat: Neurodydaktyka cz.2. Jak osiągnąć sukces w nauczaniu stymulując ciekawość ucznia.

Prowadząca:

mgr Ewa Plura – Wykładowca akademicki, szkoleniowiec, logopeda, oligofrenopedagog, pedagog.
Terapeuta: integracji sensorycznej, metody: INPP, Johansena, Neuroflow, mikropolaryzacji mózgu, funkcji wzrokowych, behawioralny, integracji bilateralnej, monachijskiej diagnostyki funkcjonalnej.
Od 25 lat prowadzę terapię osób z zaburzeniami neurorozwojowymi. Szkolenie oparte jest na najnowszej wiedzy naukowej oraz wieloletnim doświadczeniu jako terapeuta i pedagog.
.

„Jesteśmy mózgiem. To od niego zależy czy potrafimy czytać, liczyć, pisać, jeść i biegać..  Uczenie oparte jest na czterech filarach. Są one uniwersalne korzystają z nich niemowlęta i dorośli.  Podczas mojego webinaru opowiem, jak ciekawość wpływa na procesy pozyskiwania wiedzy. Bez niej  nauczanie jest bierne, nie daje efektów. Owa ciekawość może wzmocnić to, co jest największym talentem naszego mózgu – uczenie się. Jeśli chcesz dowiedzieć się jak sprawić aby osiągnąć sukces w nauczaniu, opowiem Ci o prostych i skutecznych technikach oraz metodach pracy z uczniem. Serdecznie zapraszam.”  Ewa Plura

Certyfikat można uzyskać odsłuchując webinar poprzez kliknięcie linku oraz dokonaniu opłaty za wydanie Certyfikatu.

Koszt certyfikatu to 20,00 zł (dwadzieścia złotych).

Zamówienie na certyfikat można złożyć klikając na link:

 

Tutaj


Temat: Wczesne objawy nieprawidłowości w rozwoju dziecka.

Prowadząca: mgr Małgorzata Malcan-Kołaczkowska – wykładowca akademicki, neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta wczesnej interwencji, międzynarodowy terapeuta Metody JIAS, współzałożyciel i dyrektor przedszkola z oddziałami  specjalnymi.

Program szkolenia:

 1. Wczesne rozpoznawanie nieprawidłowości w rozwoju dziecka – dlaczego ma takie istotne znaczenie?
 2. Odchylenia od normy rozwojowej i ich konsekwencje w zakresie:
  – mowy,
  – motoryki dużej,
  – motoryki małej,
  – rozwoju poznawczego,
  – percepcji wzrokowej,
  – percepcji słuchowej,
  – rozwoju społeczno-emocjonalnego.
 3. Skuteczne działania w przypadku rozpoznania nieprawidłowości w rozwoju dziecka w okresie od urodzenia do etapu edukacji wczesnoszkolnej.

Certyfikat można uzyskać  odsłuchując webinar poprzez kliknięcie linku oraz dokonaniu opłaty za wydanie Certyfikatu.

Koszt certyfikatu to 20,00 zł (dwadzieścia złotych).

Zamówienie na certyfikat można złożyć klikając na link:
TUTAJ


„Deficyty i potrzeby przejawiające się
w zachowaniach ucznia i nauczyciela”

Prowadzący spotkanie: mgr Ewa Plura

Gościem spotkania jest: Katarzyna Gajda-Rumiak

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, terapeutów, pedagogów i rodziców.
W trakcie szkolenia dowiemy się jak możemy diagnozować potrzeby dzieci i młodzieży obserwując ich zachowania. Nasza specjalistka przekaże także cenne wskazówki terapeutyczne dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, dzięki którym łatwiej poradzą sobie z obciążeniami psychicznymi podczas swojej pracy.

Certyfikat można uzyskać  odsłuchując webinar poprzez kliknięcie linku oraz dokonaniu opłaty za wydanie Certyfikatu.

Zamówienie na certyfikat można złożyć klikając na link:
TUTAJ

Link do spotkania:


Katarzyna Gajda-Rumiak

 • Psycholog
 • Studia podyplomowe „Psychokorekcja zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży”
 • 4 letni kurs psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim
 • Doświadczenie pracy w całodobowym ośrodku leczenia nerwic i przychodni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży
 • Od kilku lat współwłaściciel Centrum Wspierania Rozwoju Sensus w Żorach
 • Prowadzi psychoterapię indywidualna młodzieży i dorosłych, pracuje z dziećmi z objawami lęku, nieśmiałości, mutyzmu wybiórczego
 • Prowadzi cykle psychoedukacyjnych warsztatów dla rodziców
 • 25 lat doświadczenia w pracy psychoterapeutycznej z dziećmi i młodzieżą

Prowadząca: mgr Katarzyna Zubiel – psycholog, neurologopeda, terapeuta neurorozwojowy INPP i instruktor metody, terapeuta treningu słuchowego metodą Johansena oraz terapeuta integracji sensorycznej, certyfikowany diagnosta ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Schedule).

Program szkolenia:

 1. Przedstawienie podstawowych zagadnień z zakresu integracji sensorycznej oraz rozwoju odruchów wczesnodziecięcych.
 2. Omówienie związku pomiędzy dysfunkcjami sensomotorycznymi i neurorozwojowymi, a specyficznymi trudnościami w nabywaniu kompetencji edukacyjnych.
 3. Zaproponowanie przykładowych form wsparcia terapeutycznego.
 • Certyfikat można uzyskać  odsłuchując webinar poprzez kliknięcie linku oraz dokonaniu opłaty za wydanie Certyfikatu.

Zamówienie na certyfikat można złożyć klikając na link:
TUTAJ


„Neurodydaktyka nauczanie przyjazne mózgowi cz. I”

Prowadzący spotkanie: mgr Ewa Plura

Charakterystyka spotkania:

 • Spotkanie trwa 1,5 godziny w tym czas na zadawanie pytań przez słuchaczy
 • Certyfikat można uzyskać  odsłuchując webinar poprzez kliknięcie linku: Szkolenie i kliknięcie linku do zamówienia Certyfikatu oraz dokonaniu opłaty za wydanie Certyfikatu.

Zamówienie na certyfikat można złożyć klikając na link:
TUTAJ

Link do spotkania:


 mgr Ewa Plura

Wykładowca akademicki, szkoleniowiec, logopeda, oligofrenopedagog, pedagog.
Terapeuta: integracji sensorycznej, metody: INPP, Johansena, Neuroflow, mikropolaryzacji mózgu, funkcji wzrokowych, behawioralny, integracji bilateralnej,  monachijskiej diagnostyki funkcjonalnej.
Od 25 lat prowadzę terapię osób z zaburzeniami neurorozwojowymi. Szkolenie oparte jest na najnowszej wiedzy naukowej oraz wieloletnim doświadczeniu jako terapeuta i pedagog.

„Problemy psychiatryczne u dzieci i młodzieży”

Prowadzący spotkanie: mgr Ewa Plura

Charakterystyka spotkania:

 • Spotkanie trwa 1,5 godziny w tym czas na zadawanie pytań przez słuchaczy
 • Certyfikat można uzyskać  odsłuchując webinar poprzez kliknięcie linku: Szkolenie i kliknięcie linku do zamówienia Certyfikatu oraz dokonaniu opłaty za wydanie Certyfikatu.

Zamówienie na certyfikat można złożyć klikając na link:
TUTAJ

Link do spotkania:


dr Anna Maria Papasz – Siemieniuk

· Nauczyciel Akademicki i lekarz w II Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
· Oddział Psychiatryczny z Pododdziałem Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych
· Wykładowca z zakresu psychiatrii i medycyny uzależnień dla studentów polskich i anglojęzycznych
· Oddział Dzienny Psychiatryczny dla dzieci i młodzieży Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii
· Poradnia Leczenia Uzależnień
· Konsultant Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta Stołecznego Warszawy
· Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży instytutu Psychiatrii i Neurologii.
· Obecnie pracuje w Poradni dla Dzieci Autystycznych i ich rodzin Instytutu Psychiatrii i Neurologii.
Szczególnym zamiłowaniem darzy pracę z osobami ze spektrum całościowych
zaburzeń rozwoju, zarówno w przypadku dzieci jak i dorosłych (Zespół Aspergera, autyzm).

„Kreatywny warsztat nauczyciela”

Prowadzący spotkanie: mgr Aleksandra Milczarek

Charakterystyka spotkania:

 • Spotkanie trwa 1,5 godziny w tym czas na zadawanie pytań przez słuchaczy
 • Certyfikat można uzyskać  odsłuchując webinar poprzez kliknięcie linku: Szkolenie i kliknięcie linku do zamówienia Certyfikatu oraz dokonaniu opłaty za wydanie Certyfikatu.

Zamówienie na certyfikat można złożyć klikając na link:
TUTAJ

Link do spotkania:


mgr Aleksandra Milczarek

Pedagog, animator kultury, filolog języka polskiego, Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie, Koordynator współpracy z Mazowieckim Instytutem Kultury w Warszawie.

„Uczniowie w kryzysie. Perspektywa dziecka, nauczyciela oraz rodzica”

Prowadzący spotkanie: mgr Aleksandra Grzechowiak

Charakterystyka spotkania:

 • Spotkanie trwa 1,5 godziny w tym czas na zadawanie pytań przez słuchaczy
 • Certyfikat można uzyskać  odsłuchując webinar poprzez kliknięcie linku: Szkolenie i kliknięcie linku do zamówienia Certyfikatu oraz dokonaniu opłaty za wydanie Certyfikatu.

Zamówienie na certyfikat można złożyć klikając na link:
TUTAJ

Link do spotkania:


mgr Aleksandra Grzechowiak

Psycholog, Certyfikowana Psychoterapeutka poznawczo – behawioralna (CBT) dzieci, młodzieży i dorosłych.

„Trudne zachowania u osób z ASD”

Prowadzący spotkanie: mgr Katarzyna Ornowska

Charakterystyka spotkania:

 • Spotkanie trwa 1,5 godziny w tym czas na zadawanie pytań przez słuchaczy
 • Certyfikat można uzyskać  odsłuchując webinar poprzez kliknięcie linku: Szkolenie i kliknięcie linku do zamówienia Certyfikatu oraz dokonaniu opłaty za wydanie Certyfikatu.

Zamówienie na certyfikat można złożyć klikając na link:
TUTAJ

Link do spotkania:


mgr Katarzyna Ornowska

Wykładowca akademicki, psycholog kliniczny specjalizujący się w diagnozie i terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu, pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, terapeuta pracujący w oparciu o model ESDM, certyfikowany diagnosta ADOS-2.

„Współpraca z trudnym rodzicem”

Prowadzący spotkanie: mgr Małgorzata Malcan-Kołaczkowska

Charakterystyka spotkania:

 • Spotkanie trwa 1,5 godziny w tym czas na zadawanie pytań przez słuchaczy
 • Certyfikat można uzyskać  odsłuchując webinar poprzez kliknięcie linku: Szkolenie i kliknięcie linku do zamówienia Certyfikatu oraz dokonaniu opłaty za wydanie Certyfikatu.

Zamówienie na certyfikat można złożyć klikając na link:
TUTAJ

Link do spotkania:


mgr Małgorzata Malcan-Kołaczkowska

Wykładowca akademicki, neurologopeda, terapeuta, pedagog specjalny, międzynarodowy terapeuta Metody JIAS, współzałożyciel i dyrektor Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Specjalnymi.