Zapraszamy na bezpłatne szkolenia ze specjalistami

Cel:

 • Rozwijanie wiedzy i umiejętności dotyczących pracy edukacyjno-terapeutycznej oraz dzielenie się doświadczeniem, umiejętnościami i wiedzą osób uczestniczących w spotkaniu.

Do kogo kierowana jest oferta?

 • Do byłych i obecnych studentów oraz do osób nie związanych z uczelnią – psychoterapeutów, nauczycieli, rodziców,  a także do osób pragnących rozwijać swoje kompetencje w trakcie awansu zawodowego, zgodnie z:

§ 6. 1. Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien:
„Uczestniczyć w doskonaleniu zawodowym, zwłaszcza w zakresie doskonalenia metod i form pracy”.

§ 7. 1. Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu powinien:
„Doskonalić kompetencje w związku z wykonywanymi obowiązkami, zwłaszcza w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych”

§ 8. 1. Nauczyciel mianowany ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie odbywania stażu powinien:
– ” Podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu pracy, w tym umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
– Realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły.
– Pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach doskonalenia.”

Czego dotyczy?

 • Bieżących problemów związanych z pracą terapeutyczno-edukacyjną i wychowawczą.
 • Rozwoju kompetencji: terapeutyczno-edukacyjnych, interpersonalnych, organizacji własnego warsztatu pracy, radzenia sobie ze stresem oraz sytuacjami trudnymi, współpracy z zespołem, rozwiązywania konfliktów, pozytywnego myślenia, łatwości nawiązywania relacji.

Najbliższe szkolenia

Temat:Czy autyzm istniał od zawsze?- historia autyzmu

Prowadząca:

EWA PLURA – wykładowca akademicki, logopeda, oligofrenopedagog, pedagog, terapeuta: integracji sensorycznej, metody: INPP, Johansena, Neuroflow, przezczaszkowej stymulacji prądem stałym mózgu, funkcji wzrokowych, behawioralny, integracji bilateralnej, monachijskiej diagnostyki funkcjonalnej, terapeuta osób z zaburzeniami neurorozwojowymi; w trakcie specjalizacji ortoptycznej.

Opis:

   W przestrzeni publicznej zauważamy, że osoby z zaburzeniami  ze spektrum autyzmu stają się coraz bardziej widoczne zarówno w mediach, w środowisku naszej pracy, czy szkole. Czy jednak autyzm jest domeną dzisiejszych czasów? Czy lepsza diagnostyka i wiedza na temat autyzmu spowodowały, iż jedno dziecko na 38 urodzeń otrzyma takie rozpoznanie.

   Praca z osobą autystyczną wymaga nie tylko fachowej wiedzy i umiejętności, ale zrozumienia specyfiki autyzmu w ujęciu psychologicznym, filozoficznym czy kulturowym. Nic bardziej nie hipnotyzuje i zachwyca jak  historia człowieka. W naszej przeszłości skrywa się jedno z największych osiągnięć ewolucji – opowieść o tym ja Człowiek żyjący w prehistorii zaczął zmieniać kształt swojego życia, tryb, życia stając się gatunkiem dominującym na Ziemi. Jak człowiek, który stał się wynalazcą – stwarzał narzędzia, maszyny czy statki kosmiczne. Owa kreatywność jest przypisana właśnie osobą z autyzmem. Od 30 lat zajmuję się terapią i edukacją osób z autyzmem. Jeżeli chcą Państwo poznać autyzm dogłębniej, zrozumieć jego specyfikę i historię, to serdecznie zapraszam na bardzo ciekawy i poruszający webinar.

Certyfikat można uzyskać  odsłuchując webinar poprzez kliknięcie linku oraz dokonaniu opłaty za wydanie Certyfikatu.

Koszt certyfikatu to 20,00 zł (dwadzieścia złotych).

Zamówienie na certyfikat można złożyć klikając na link:

TUTAJ

 

Instytut Studiów Podyplomowych
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli


Temat: “Problemy w uczeniu się a zburzenia integracji sensorycznej”

Prowadząca:

EWA PLURA – wykładowca akademicki, logopeda, oligofrenopedagog, pedagog, terapeuta: integracji sensorycznej, metody: INPP, Johansena, Neuroflow, przezczaszkowej stymulacji prądem stałym mózgu, funkcji wzrokowych, behawioralny, integracji bilateralnej, monachijskiej diagnostyki funkcjonalnej, terapeuta osób z zaburzeniami neurorozwojowymi; w trakcie specjalizacji ortoptycznej.

Zaburzenia integracji sensorycznej mają podłoże neurologiczne, to znaczy że nasz mózg nieprawidłowo przetwarza informacje dostarczane przez nasze zmysły. Ciało błędnie interpretuje bodźce z otoczenia takie jak: dźwięki, dotyk, ruch. Dziecko jest przeciążone nadmiarem lub niedostatkiem bodźców, dlatego często nie potrafi poradzić sobie z regulacją swoich emocji, ma niskie poczucie wartości, niską samoocenę, często bez żadnego widocznego powodu wpada w złość, płacz, czy gniew. Problemy sensoryczne mogą powodować trudności w podstawowych, codziennych czynnościach jak na przykład  ubieranie, jedzenie, czy utrzymanie porządku. Często obserwujemy też problemy w uczeniu się, zapamiętywaniu czy uwadze. Jeżeli chcesz zrozumieć jak funkcjonuje dziecko i jak możesz mu pomóc to serdecznie zapraszam Cię na mój webinar,

Certyfikat można uzyskać  odsłuchując webinar poprzez kliknięcie linku oraz dokonaniu opłaty za wydanie Certyfikatu.

Koszt certyfikatu to 20,00 zł (dwadzieścia złotych).

Zamówienie na certyfikat można złożyć klikając na link:

TUTAJ

Instytut Studiów Podyplomowych
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli


Temat: “Wsparcie psychologiczne i emocjonalne nauczycieli oraz terapeutów jako warunek rozwoju osobistego”

Prowadząca:

EWA PLURA – wykładowca akademicki, logopeda, oligofrenopedagog, pedagog, terapeuta: integracji sensorycznej, metody: INPP, Johansena, Neuroflow, przezczaszkowej stymulacji prądem stałym mózgu, funkcji wzrokowych, behawioralny, integracji bilateralnej, monachijskiej diagnostyki funkcjonalnej, terapeuta osób z zaburzeniami neurorozwojowymi; w trakcie specjalizacji ortoptycznej.

Jeżeli jesteś nauczycielem, któremu zależy na uczniach, a szkoła jest twoim drugim domem to… prawdopodobnie brakuje Ci czasu, żeby zaopiekować się sobą. Jeżeli jesteś ciągle zmęczona, niewyspana i czujesz wypalenie zawodowe to… To szkolenie jest dla Ciebie! Dzięki niemu zrozumiesz w jaki sposób  wsparcie psychologiczne i emocjonalne może stać się drogą do zabezpieczenia twojego zdrowia psychicznego i odzyskania poczucia dobrostanu.

Certyfikat można uzyskać  odsłuchując webinar poprzez kliknięcie linku oraz dokonaniu opłaty za wydanie Certyfikatu.

Koszt certyfikatu to 20,00 zł (dwadzieścia złotych).

Zamówienie na certyfikat można złożyć klikając na link:

TUTAJ

Instytut Studiów Podyplomowych
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli


Temat: “Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną”

 

Gość webinaru:

mgr Barbara Płaczek

Jest specjalistką seksuologii, trenerką – edukatorką seksualną osób z niepełnosprawnością intelektualną, certyfikowaną edukatorką seksualną dzieci i młodzieży, pedagogiem zdrowia, terapeutką. Ponad to jest kierowniczką Warsztatu Terapii Zajęciowej. Prowadzi również gabinet specjalisty seksuologii. Udziela także porad jako seksuolog w Kompleksowym Centrum Poradniczym Fundacji Avalon.

Ukończyła krakowską szkołę trenerów – edukatorów seksualnych osób niepełnosprawnych intelektualnie. W 2018 roku ukończyła studia podyplomowe na kierunku seksuologia kliniczna w Warszawie pod kierunkiem prof. Lwa-Starowicza. Następnie uzyskała certyfikat edukatora seksualnego dzieci i młodzieży w Instytucie Psychoterapii i Seksuologii w Katowicach.

Naukowo zajmuje się percepcją seksualności dorosłych osób z niepełnosprawnościami przez rodziców i opiekunów, jak również sferą seksualną rodziców i opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnościami.

Prowadząca:

mgr Ewa Plura

– wykładowca akademicki, szkoleniowiec, logopeda, oligofrenopedagog, pedagog, logopeda.

Terapeuta: integracji sensorycznej,  metody: INPP, Johansena, Neuroflow, przezczaszkowej stymulacji prądem stałymmózgu, funkcji wzrokowych, behawioralny, integracji bilateralnej, monachijskiej diagnostyki funkcjonalnej, w trakcie specjalizacji ortoptycznej.
Od 25 lat prowadzi terapię osób z zaburzeniami neurorozwojowymi.

Szkolenie przeznaczone jest dla studentów, nauczycieli, terapeutów, pedagogów i rodziców.

Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną to często „temat tabu” mimo, iż powinien on być jednym z głównych obszarów oddziaływania terapeutycznego i pedagogicznego, ponieważ dotyczy on problemów niezwykle istotnych dla dorastającej młodzieży, dla osób dorosłych a także dla ich bliskich i opiekunów. Na ogół pozostają oni bez fachowej pomocy, co pomnaża lęki, frustracje, cierpienia a w efekcie może wzbudzać agresję lub izolację.

Seksualność przypisana jest godności każdego człowieka, dlatego wymaga szacunku. Często brakuje go w odniesieniu do osób niepełnosprawnych intelektualnie z powodu braku wiedzy o specyfice ich funkcjonowania. Rodzicom i opiekunom nierzadko brakuje wiedzy także o tym jak radzić sobie z nowymi, na ogół trudnymi sytuacjami, jakie pojawiają się w życiu ich dzieci / podopiecznych. Osobom z niepełnosprawnościami także brakuje odpowiednio przekazywanej wiedzy o tym co dzieje się z nimi i wokół nich, a przecież tak bardzo potrzebują wsparcia w sferze emocji, uczuć, zachowań.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom przygotowaliśmy szkolenie w formie dialogu fachowców, w którym będzie miejsce także na pytania słuchaczy.

Certyfikat można uzyskać  odsłuchując webinar poprzez kliknięcie linku oraz dokonaniu opłaty za wydanie Certyfikatu.

Koszt certyfikatu to 20,00 zł (dwadzieścia złotych).

Zamówienie na certyfikat można złożyć klikając na link:

TUTAJ

 

Instytut Studiów Podyplomowych
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli


Temat: “Doświadczenie traumy – Jak wspierać uczniów z Ukrainy i ich rodziny w rzeczywistości szkolnej”

Gość webinaru:

mgr Dominika Madaj-Solberg –

 • Jest psychologiem, psychotraumatologiem, skupionym na pracy systemowej z osobami mierzącymi się z traumą jako mechanizmem ochronnym wobec ekstremalnych życiowych doświadczeń, takich jak: traumatyczna żałoba, trudny los, rozpad rodziny, nadużyciami w dzieciństwie.
 • Ukończyła Szkołę Ustawień Systemowych Anny Brzozowskiej, w trakcie której stworzyła autorskie narzędzia. Prowadzi swoją praktykę psychoterapeutyczną w Katowicach.  Od kilkunastu lat jest związana z ośrodkiem dla osób z zaburzeniami psychicznymi w norweskim Bergen.
 • W swojej pracy skupia się na wszystkim, co może służyć potraumatycznemu wzrostowi klienta, wspieraniu jego dobrostanu i wzmocnieniu równowagi psychicznej i duchowej. Od wielu lat pracuje terapeutycznie z ludźmi znajdującymi się w kryzysie związanym z utratą, zmagającymi się z chorobą i zagrożonymi wykluczeniem społecznym. W centrum jej zawodowych zainteresowań leżą problemy emigrantów, reemigrantów, osób żyjących na stykach różnych kultur.

Prowadząca:

mgr Ewa Plura – Wykładowca akademicki, szkoleniowiec, logopeda, oligofrenopedagog, pedagog, logopeda.
Terapeuta: integracji sensorycznej,  metody: INPP, Johansena, Neuroflow, przezczaszkowej stymulacji prądem stałymmózgu, funkcji wzrokowych, behawioralny, integracji bilateralnej, monachijskiej diagnostyki funkcjonalnej, w trakcie specjalizacji ortoptycznej.
Od 25 lat prowadzę terapię osób z zaburzeniami neurorozwojowymi. Szkolenie oparte jest na najnowszej wiedzy naukowej oraz wieloletnim doświadczeniu jako terapeuta i pedagog.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, terapeutów, pedagogów i rodziców.

Obecnie mamy czas wojny w Ukrainie, w którym zagrożenie  życia  jest bardzo realne.  Do Polski przyjeżdżają uchodźcy, którzy doświadczyli silnych dramatycznych przeżyć. Na co zwrócić uwagę kiedy po raz pierwszy spotykamy się z Nimi? Jak przygotować zespół klasowy na przyjęcie tych nowych kolegów i koleżanek, na co należy zwrócić szczególną uwagę, na co uwrażliwiać?

Trauma to złożony proces może trwać nawet kilka lat, dzieci z Ukrainy będą z nami zapewne  kilka miesięcy. Jak reagować na silne emocje tych uczniów np. ataki paniki, agresji jakie mogą pojawić się w tym czasie?
Na te, aktualnie pojawiające się pytania oraz na pytania uczestników webinaru odpowiada nasza specjalistka Pani Dominika Madaj-Solberg.

Certyfikat można uzyskać  odsłuchując webinar poprzez kliknięcie linku oraz dokonaniu opłaty za wydanie Certyfikatu.

Koszt certyfikatu to 20,00 zł (dwadzieścia złotych).

Zamówienie na certyfikat można złożyć klikając na link:

TUTAJ

Instytut Studiów Podyplomowych
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli


Temat: Analizator słuchowy: funkcje – zaburzenia – stymulacja

Prowadząca:

dr Agnieszka Dłużniewska – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogika, surdologopeda, afazjolog. Adiunkt w Zakładzie Surdopedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, surdologopeda w Dziennym Ośrodku Rehabilitacji Słuchu i Mowy w Płocku. Recenzentka w czasopiśmie Universal Journal of Educational Research, członek Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego i członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Metody Fonogestów.

Program szkolenia:

 1. Słuch fizjologiczny – słuch mowny.
 2. Podfunkcje analizatora słuchowego i ich rola w uczeniu się.
 3. Objawy zaburzeń analizatora słuchowego.
 4. Ćwiczenia usprawniające funkcje słuchowe.

Certyfikat można uzyskać  odsłuchując webinar poprzez kliknięcie linku oraz dokonaniu opłaty za wydanie Certyfikatu.

Koszt certyfikatu to 20,00 zł (dwadzieścia złotych).

Zamówienie na certyfikat można złożyć klikając na link:

Tutaj

Instytut Studiów Podyplomowych
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli


Temat: “Rozwój seksualny dzieci i młodzieży-normatywność a wsparcie

Gość webinaru:

dr Agata Loewe-Kurilla –

 • Seksuolożka i psychoterapeutka specjalizująca się w GSRD (pracy z osobami identyfikującymi się różnorodnie genderowo/płciowo, seksualnie i relacyjnie).
 • Od 2009 roku współpracuje z Kampanią Przeciw Homofobii – obecnie jako ekspertka grupy psychologicznej.
 • Jest założycielką Instytutu Pozytywnej Seksualności, gdzie prowadzi prywatną praktykę oraz organizuje i prowadzi zajęcia dla osób, które chcą lepiej rozumieć własną seksualność oraz profesjonalnie pomagać innym w tym zakresie.
 • Wykłada na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Związana ze Światową Organizacją Zdrowia Seksualnego (WAS), amerykańskim SCU oraz brytyjskim Pink Therapy.
 • sexpositiveinstitute.pl instagram: agata_lwicaa_loewe.

Prowadząca:

mgr Ewa Plura – Wykładowca akademicki, szkoleniowiec, logopeda, oligofrenopedagog, pedagog, logopeda.
Terapeuta: integracji sensorycznej,  metody: INPP, Johansena, Neuroflow, przezczaszkowej stymulacji prądem stałymmózgu, funkcji wzrokowych, behawioralny, integracji bilateralnej, monachijskiej diagnostyki funkcjonalnej, w trakcie specjalizacji ortoptycznej.
Od 25 lat prowadzę terapię osób z zaburzeniami neurorozwojowymi. Szkolenie oparte jest na najnowszej wiedzy naukowej oraz wieloletnim doświadczeniu jako terapeuta i pedagog.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, terapeutów, pedagogów i rodziców.

Rozwój seksualny jest ważnym elementem ogólnego rozwoju dzieci i młodzieży. Wspierający go rodzice, terapeuci, nauczyciele-często stoją wobec niełatwych wyzwań. Mądre wsparcie pomaga w ustaleniu pozytywnej podstawy wobec seksualności w dorosłym życiu. Podczas tego webinaru zapoznacie się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi rozwoju seksualnego,  kształtowanie się tożsamości płciowej i orientacji seksualnej. Będzie też możliwość zadawania pytań, na które chętnie odpowie nasza specjalistka Pani dr Agata Loewe-Kurilla.
Zaproście znajomych, rodziców waszych uczniów i innych nauczycieli.

Spotkajmy się….

Certyfikat można uzyskać odsłuchując webinar poprzez kliknięcie linku oraz dokonaniu opłaty za wydanie Certyfikatu.

Koszt certyfikatu to 20,00 zł (dwadzieścia złotych).

Zamówienie na certyfikat można złożyć klikając na link:

Tutaj

Instytut Studiów Podyplomowych
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli


Temat: Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Prowadząca:

mgr Anetta Sobieszek – polonistka, wykładowca akademicki, neurologopeda, terapeuta pedagogiczny, pedagog specjalny, terapeuta miofunkcjonalny.

Program szkolenia:

 1. Definicja i rodzaje dysleksji rozwojowej
 2. Uczeń z opinią lub orzeczeniem w szkole ogólnodostępnej
 3. Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 4. Praktyczne wskazówki i metody pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

Certyfikat można uzyskać  odsłuchując webinar poprzez kliknięcie linku oraz dokonaniu opłaty za wydanie Certyfikatu.

Koszt certyfikatu to 20,00 zł (dwadzieścia złotych).

Zamówienie na certyfikat można złożyć klikając na link:

Tutaj

Instytut Studiów Podyplomowych
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli


Temat: Neurodydaktyka: Jak wykorzystać porażki ucznia w drodze do jego sukcesu?

Prowadząca:

mgr Ewa Plura – Wykładowca akademicki, szkoleniowiec, logopeda, oligofrenopedagog, pedagog, logopeda.
Terapeuta: integracji sensorycznej,  metody: INPP, Johansena, Neuroflow, przezczaszkowej stymulacji prądem stałymmózgu, funkcji wzrokowych, behawioralny, integracji bilateralnej, monachijskiej diagnostyki funkcjonalnej, w trakcie specjalizacji ortoptycznej.
Od 25 lat prowadzę terapię osób z zaburzeniami neurorozwojowymi. Szkolenie oparte jest na najnowszej wiedzy naukowej oraz wieloletnim doświadczeniu jako terapeuta i pedagog.

W jaki sposób się uczymy? W jaki sposób uczy się nasz mózg? Jeżeli chcesz wiedzieć dlaczego porażki ucznia mogą mu pomóc w drodze do osiągnięcia sukcesu, to szkolenie jest właśnie dla Ciebie. Błędy można wykorzystać do efektywnej pracy w nabywaniu wiedzy i nowych umiejętności. Szkolenie oparte jest na najnowszych badaniach naukowych. Zawiera praktyczne wskazówki przydatne w pracy nauczyciela, pedagoga oraz terapeuty. Nie popełnij błędu i nie przegap tego szkolenia.

Certyfikat można uzyskać odsłuchując webinar poprzez kliknięcie linku oraz dokonaniu opłaty za wydanie Certyfikatu.

Koszt certyfikatu to 20,00 zł (dwadzieścia złotych).

Zamówienie na certyfikat można złożyć klikając na link:

tutaj


Temat: Jak komunikować swoje potrzeby i emocje w kontekście budowania prawidłowych relacji w rodzinie.

Prowadząca:

mgr Barbara Budner – pedagog, psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji w nurcie systemowo–ericksonowskim w Wielkopolskim Instytucie Psychoterapii w Poznaniu, Zastępca dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie, trener szkolący kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej według standardów Programu PRIDE, trener prowadzący programy korekcyjno–edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie, entuzjastka pracy z ciałem (masaż Dotyk Motyla, proces Access Bars).

Program szkolenia:
1. Potrzeby – czym są i o czym nas informują?
2. Jak mówić o potrzebach?
3. Jakie potrzeby kryją się za naszymi zachowaniami?
4. Emocje – czym są i kto za nie odpowiada?
5. Mapa empatycznej komunikacji ułatwiająca budowanie relacji w rodzinie.

Certyfikat można uzyskać odsłuchując webinar poprzez kliknięcie linku oraz dokonaniu opłaty za wydanie Certyfikatu.

Koszt certyfikatu to 20,00 zł (dwadzieścia złotych).

Zamówienie na certyfikat można złożyć klikając na link:

Tutaj

Pytania proszę kierować na adres e-mail: pdn@wsnp.edu.pl

Instytut Studiów Podyplomowych
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli


Temat: Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

Prowadząca:

mgr Monika Kroczek – pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki, nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, specjalista w zakresie edukacji i rewalidacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Program szkolenia:

1. Metoda Ruchu Rozwijającego – geneza, podstawy teoretyczne i główne założenia.
2. Omówienie powodów rosnącej popularności stosowania MRR podczas zajęć z dziećmi.
3. Podstawowe zasady Ruchu Rozwijającego bazującego na metodzie Weroniki Sherborne.
4. Planowanie i organizacja zajęć prowadzonych Metodą Ruchu Rozwijającego.
5. Aktywności ruchowe Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (Etapy 1-4).
6. Przykłady doświadczeń.

Certyfikat można uzyskać  odsłuchując webinar poprzez kliknięcie linku oraz dokonaniu opłaty za wydanie Certyfikatu.

Koszt certyfikatu to 20,00 zł (dwadzieścia złotych).

Zamówienie na certyfikat można złożyć klikając na link:


TUTAJ

Pytania proszę kierować na adres e-mail: pdn@wsnp.edu.pl

Instytut Studiów Podyplomowych
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli


Temat: Neurodydaktyka cz.2. Jak osiągnąć sukces w nauczaniu stymulując ciekawość ucznia.

Prowadząca:

mgr Ewa Plura – Wykładowca akademicki, szkoleniowiec, logopeda, oligofrenopedagog, pedagog.
Terapeuta: integracji sensorycznej, metody: INPP, Johansena, Neuroflow, mikropolaryzacji mózgu, funkcji wzrokowych, behawioralny, integracji bilateralnej, monachijskiej diagnostyki funkcjonalnej.
Od 25 lat prowadzę terapię osób z zaburzeniami neurorozwojowymi. Szkolenie oparte jest na najnowszej wiedzy naukowej oraz wieloletnim doświadczeniu jako terapeuta i pedagog.
.

„Jesteśmy mózgiem. To od niego zależy czy potrafimy czytać, liczyć, pisać, jeść i biegać..  Uczenie oparte jest na czterech filarach. Są one uniwersalne korzystają z nich niemowlęta i dorośli.  Podczas mojego webinaru opowiem, jak ciekawość wpływa na procesy pozyskiwania wiedzy. Bez niej  nauczanie jest bierne, nie daje efektów. Owa ciekawość może wzmocnić to, co jest największym talentem naszego mózgu – uczenie się. Jeśli chcesz dowiedzieć się jak sprawić aby osiągnąć sukces w nauczaniu, opowiem Ci o prostych i skutecznych technikach oraz metodach pracy z uczniem. Serdecznie zapraszam.”  Ewa Plura

Certyfikat można uzyskać odsłuchując webinar poprzez kliknięcie linku oraz dokonaniu opłaty za wydanie Certyfikatu.

Koszt certyfikatu to 20,00 zł (dwadzieścia złotych).

Zamówienie na certyfikat można złożyć klikając na link:

 

Tutaj


Temat: Wczesne objawy nieprawidłowości w rozwoju dziecka.

Prowadząca: mgr Małgorzata Malcan-Kołaczkowska – wykładowca akademicki, neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta wczesnej interwencji, międzynarodowy terapeuta Metody JIAS, współzałożyciel i dyrektor przedszkola z oddziałami  specjalnymi.

Program szkolenia:

 1. Wczesne rozpoznawanie nieprawidłowości w rozwoju dziecka – dlaczego ma takie istotne znaczenie?
 2. Odchylenia od normy rozwojowej i ich konsekwencje w zakresie:
  – mowy,
  – motoryki dużej,
  – motoryki małej,
  – rozwoju poznawczego,
  – percepcji wzrokowej,
  – percepcji słuchowej,
  – rozwoju społeczno-emocjonalnego.
 3. Skuteczne działania w przypadku rozpoznania nieprawidłowości w rozwoju dziecka w okresie od urodzenia do etapu edukacji wczesnoszkolnej.

Certyfikat można uzyskać  odsłuchując webinar poprzez kliknięcie linku oraz dokonaniu opłaty za wydanie Certyfikatu.

Koszt certyfikatu to 20,00 zł (dwadzieścia złotych).

Zamówienie na certyfikat można złożyć klikając na link:
TUTAJ


„Deficyty i potrzeby przejawiające się
w zachowaniach ucznia i nauczyciela”

Prowadzący spotkanie: mgr Ewa Plura

Gościem spotkania jest: Katarzyna Gajda-Rumiak

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, terapeutów, pedagogów i rodziców.
W trakcie szkolenia dowiemy się jak możemy diagnozować potrzeby dzieci i młodzieży obserwując ich zachowania. Nasza specjalistka przekaże także cenne wskazówki terapeutyczne dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, dzięki którym łatwiej poradzą sobie z obciążeniami psychicznymi podczas swojej pracy.

Certyfikat można uzyskać  odsłuchując webinar poprzez kliknięcie linku oraz dokonaniu opłaty za wydanie Certyfikatu.

Zamówienie na certyfikat można złożyć klikając na link:
TUTAJ

Link do spotkania:


Katarzyna Gajda-Rumiak

 • Psycholog
 • Studia podyplomowe „Psychokorekcja zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży”
 • 4 letni kurs psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim
 • Doświadczenie pracy w całodobowym ośrodku leczenia nerwic i przychodni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży
 • Od kilku lat współwłaściciel Centrum Wspierania Rozwoju Sensus w Żorach
 • Prowadzi psychoterapię indywidualna młodzieży i dorosłych, pracuje z dziećmi z objawami lęku, nieśmiałości, mutyzmu wybiórczego
 • Prowadzi cykle psychoedukacyjnych warsztatów dla rodziców
 • 25 lat doświadczenia w pracy psychoterapeutycznej z dziećmi i młodzieżą

Prowadząca: mgr Katarzyna Zubiel – psycholog, neurologopeda, terapeuta neurorozwojowy INPP i instruktor metody, terapeuta treningu słuchowego metodą Johansena oraz terapeuta integracji sensorycznej, certyfikowany diagnosta ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Schedule).

Program szkolenia:

 1. Przedstawienie podstawowych zagadnień z zakresu integracji sensorycznej oraz rozwoju odruchów wczesnodziecięcych.
 2. Omówienie związku pomiędzy dysfunkcjami sensomotorycznymi i neurorozwojowymi, a specyficznymi trudnościami w nabywaniu kompetencji edukacyjnych.
 3. Zaproponowanie przykładowych form wsparcia terapeutycznego.
 • Certyfikat można uzyskać  odsłuchując webinar poprzez kliknięcie linku oraz dokonaniu opłaty za wydanie Certyfikatu.

Zamówienie na certyfikat można złożyć klikając na link:
TUTAJ


„Neurodydaktyka nauczanie przyjazne mózgowi cz. I”

Prowadzący spotkanie: mgr Ewa Plura

Charakterystyka spotkania:

 • Spotkanie trwa 1,5 godziny w tym czas na zadawanie pytań przez słuchaczy
 • Certyfikat można uzyskać  odsłuchując webinar poprzez kliknięcie linku: Szkolenie i kliknięcie linku do zamówienia Certyfikatu oraz dokonaniu opłaty za wydanie Certyfikatu.

Zamówienie na certyfikat można złożyć klikając na link:
TUTAJ

Link do spotkania:


 mgr Ewa Plura

Wykładowca akademicki, szkoleniowiec, logopeda, oligofrenopedagog, pedagog.
Terapeuta: integracji sensorycznej, metody: INPP, Johansena, Neuroflow, mikropolaryzacji mózgu, funkcji wzrokowych, behawioralny, integracji bilateralnej,  monachijskiej diagnostyki funkcjonalnej.
Od 25 lat prowadzę terapię osób z zaburzeniami neurorozwojowymi. Szkolenie oparte jest na najnowszej wiedzy naukowej oraz wieloletnim doświadczeniu jako terapeuta i pedagog.

„Problemy psychiatryczne u dzieci i młodzieży”

Prowadzący spotkanie: mgr Ewa Plura

Charakterystyka spotkania:

 • Spotkanie trwa 1,5 godziny w tym czas na zadawanie pytań przez słuchaczy
 • Certyfikat można uzyskać  odsłuchując webinar poprzez kliknięcie linku: Szkolenie i kliknięcie linku do zamówienia Certyfikatu oraz dokonaniu opłaty za wydanie Certyfikatu.

Zamówienie na certyfikat można złożyć klikając na link:
TUTAJ

Link do spotkania:


dr Anna Maria Papasz – Siemieniuk

· Nauczyciel Akademicki i lekarz w II Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
· Oddział Psychiatryczny z Pododdziałem Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych
· Wykładowca z zakresu psychiatrii i medycyny uzależnień dla studentów polskich i anglojęzycznych
· Oddział Dzienny Psychiatryczny dla dzieci i młodzieży Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii
· Poradnia Leczenia Uzależnień
· Konsultant Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta Stołecznego Warszawy
· Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży instytutu Psychiatrii i Neurologii.
· Obecnie pracuje w Poradni dla Dzieci Autystycznych i ich rodzin Instytutu Psychiatrii i Neurologii.
Szczególnym zamiłowaniem darzy pracę z osobami ze spektrum całościowych
zaburzeń rozwoju, zarówno w przypadku dzieci jak i dorosłych (Zespół Aspergera, autyzm).

„Kreatywny warsztat nauczyciela”

Prowadzący spotkanie: mgr Aleksandra Milczarek

Charakterystyka spotkania:

 • Spotkanie trwa 1,5 godziny w tym czas na zadawanie pytań przez słuchaczy
 • Certyfikat można uzyskać  odsłuchując webinar poprzez kliknięcie linku: Szkolenie i kliknięcie linku do zamówienia Certyfikatu oraz dokonaniu opłaty za wydanie Certyfikatu.

Zamówienie na certyfikat można złożyć klikając na link:
TUTAJ

Link do spotkania:


mgr Aleksandra Milczarek

Pedagog, animator kultury, filolog języka polskiego, Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie, Koordynator współpracy z Mazowieckim Instytutem Kultury w Warszawie.

„Uczniowie w kryzysie. Perspektywa dziecka, nauczyciela oraz rodzica”

Prowadzący spotkanie: mgr Aleksandra Grzechowiak

Charakterystyka spotkania:

 • Spotkanie trwa 1,5 godziny w tym czas na zadawanie pytań przez słuchaczy
 • Certyfikat można uzyskać  odsłuchując webinar poprzez kliknięcie linku: Szkolenie i kliknięcie linku do zamówienia Certyfikatu oraz dokonaniu opłaty za wydanie Certyfikatu.

Zamówienie na certyfikat można złożyć klikając na link:
TUTAJ

Link do spotkania:


mgr Aleksandra Grzechowiak

Psycholog, Certyfikowana Psychoterapeutka poznawczo – behawioralna (CBT) dzieci, młodzieży i dorosłych.

„Trudne zachowania u osób z ASD”

Prowadzący spotkanie: mgr Katarzyna Ornowska

Charakterystyka spotkania:

 • Spotkanie trwa 1,5 godziny w tym czas na zadawanie pytań przez słuchaczy
 • Certyfikat można uzyskać  odsłuchując webinar poprzez kliknięcie linku: Szkolenie i kliknięcie linku do zamówienia Certyfikatu oraz dokonaniu opłaty za wydanie Certyfikatu.

Zamówienie na certyfikat można złożyć klikając na link:
TUTAJ

Link do spotkania:


mgr Katarzyna Ornowska

Wykładowca akademicki, psycholog kliniczny specjalizujący się w diagnozie i terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu, pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, terapeuta pracujący w oparciu o model ESDM, certyfikowany diagnosta ADOS-2.

„Współpraca z trudnym rodzicem”

Prowadzący spotkanie: mgr Małgorzata Malcan-Kołaczkowska

Charakterystyka spotkania:

 • Spotkanie trwa 1,5 godziny w tym czas na zadawanie pytań przez słuchaczy
 • Certyfikat można uzyskać  odsłuchując webinar poprzez kliknięcie linku: Szkolenie i kliknięcie linku do zamówienia Certyfikatu oraz dokonaniu opłaty za wydanie Certyfikatu.

Zamówienie na certyfikat można złożyć klikając na link:
TUTAJ

Link do spotkania:


mgr Małgorzata Malcan-Kołaczkowska

Wykładowca akademicki, neurologopeda, terapeuta, pedagog specjalny, międzynarodowy terapeuta Metody JIAS, współzałożyciel i dyrektor Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Specjalnymi.