Oświadczenie Rektora WSNP ws. dofinansowania studiów podyplomowych dla nauczycieli


Uchwała Senatu Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie z dnia 22 lutego 2020 w sprawie określenia warunków, trybu, terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz form studiów w roku akademickim 2020/2021


Statut Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych z siedzibą w Warszawie.


Regulamin świadczeń Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie.


Regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych w Warszawie.


Regulamin korzystania i udostępniania infrastruktury badawczej w Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych w Warszawie.


Regulamin studiów w Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych w Warszawie.


Zasady i tryb przyjmowania na studia w Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych w Warszawie.


Uchwała nr 128/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie oceny programowej na kierunku Pedagogika prowadzonym w Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych w Warszawie na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym, wyrażająca opinię POZYTYWNĄ.