Organizowanie i wspieraniu rozwoju społeczności lokalnej

Studia na specjalności Organizowanie i wspieranie rozwoju społeczności lokalnej umożliwiają zdobycie wiedzy ogólnopedagogicznej, socjologicznej i psychologicznej, niezbędnej do pełnienia roli pracownika socjalnego, a także organizatora społeczności lokalnych oraz animatora społecznego. Kierunek przygotowuje do realizacji działań na rzecz rozwoju wspólnot lokalnych. Program studiów pozwala zapoznać się z problematyką społeczną
i metodami badań oraz przygotowuje do rozwiązywania różnych problemów w układach lokalnych. Studia mają charakter interdyscyplinarny. Przygotowują do profesjonalnej pracy
z jednostką czy rodziną oraz do współpracy z grupami oraz społecznością lokalną.