Systemy wsparcia dla osoby starszej i niepełnosprawnej

Studia na kierunku Systemy wsparcia osoby starszej i niepełnosprawnej przygotują do podjęcia pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (domach pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy, klubach seniora, ośrodkach wsparcia dziennego dla osób starszych i niepełnosprawnych) oraz w organizacjach pozarządowych prowadzących działalność dotyczącą opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.