ПРОПОЗИЦІЯ ПРО ОСВІТУ

Напрямки:

  • Педагогіка
  • Спеціальна педагогіка
  • Дошкільна педагогіка та педагогіка початкових класів

Вищу школу педагогічних наук у Варшаві – вищий навчальний недержавний заклад, створено у 2002 році. Місія Школи – професійне навчання, яке готує випускників до ведення різноманітної навчальної, педагогічної, освітньої та профілактичної діяльності, зокрема в школах, освітніх підрозділах та закладах, виховних установах, карних закладах, а також в інших державних і приватних установах. В останні роки спостерігається помітне зростання попиту на фахівців у галузі педагогіки, психології, допомоги людям з обмеженими можливостями, реабілітації дітей і дорослих, професійного консультування, а також на фахівців галузей, які динамічно розвиваються науково та дослідницько, пов’язані з проблемою аутизму та різних методів терапії для підтримки розвитку людей, які страждають від цієї хвороби. Велике значення надається не тільки усуненню негативних проявів соціального життя, але перш за все профілактиці та запобіганню високого ризику цивілізаційних загроз. Освіта, отримана у навчальному закладі, готує випускників до розпізнавання і вирішення навчальних і психологічних проблем, до роботи з дітьми на кожному етапі їх розвитку. Місією Школи також є формування у випускників міжособистісних навичок, комунікативних людей, готових вирішувати завдання XXI століття, творчих, асертивних, а водночас людей з емпатією, як важливої риси майбутнього та сучасного педагога. Випускник Вищої школи педагогічних наук це смілива людина, яка справляється з проблемами сучасного світу.

Вища школа педагогічних наук у Варшаві пропонує освіту відповідно до потреб ринку праці в Польщі та за кордоном, а також згідно з місією підтримки соціально-економічного розвитку через дидактичну, організаційну та наукову діяльність. Завдяки відповідному добору програмного змісту, навчальний заклад реалізує свої стратегічні цілі, такі як адаптація освітніх програм до потреб місцевого та міжнародного ринку праці, залучення зовнішніх зацікавлених сторін до створення освітніх програм, співпраця з урядовими та самоврядними установами та суб’єктами державного сектору.

Освітня пропозиція Вищої школи педагогічних наук у Варшаві, адресована студентам Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна”, включає можливість навчання на наступних факультетах:

  • Педагогіка – бакалаврат (I ступінь), 3 роки;
  • Педагогіка – магістратура (ІІ ступінь), 2 роки;
  • Спеціальна педагогіка – єдина магістратура, 5 років;
  • Дошкільна педагогіка та педагогіка початкових класів– єдина магістратура, 5 років.

Студент Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна” може подати заявку на вступ до Вищої школи педагогічних наук у Варшаві у будь-який час протягом свого навчання. Навчальний заклад передбачає можливість зарахування предметів на основі різниці навчальних планів з навчальним планом Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна”, що, у свою чергу, дає змогу зменшити кількість предметів на єдиній п’ятирічній магістратурі навіть до 6 семестрів, навчання I ступеня бакалаврата до 4 семестрів, а на магістратурі (II ступеня) до 3 семестрів.

Вища школа педагогічних наук у додатку надає перелік та опис спеціальностей, що пропонуються українським студентам, з поділом на години занять та перелік балів ECTS, що надаються.

Запрошуємо Вас на навчання!

Напрямок «Педагогіка» – бакалаврат (I ступінь), 3 роки

Спеціальність «Опікунсько-виховна педагогіка з педагогічною терапією»

Спеціальність «Опікунсько-виховна педагогіка з педагогічною терапією» дає змогу ознайомитися з принципами проведення опікунської та виховної діяльності, та
з функціонуванням системи державної та соціальної допомоги дітям та підліткам. Навчання дозволяє здійснювати діяльність у сфері соціальної допомоги та профілактики, та дає можливість вирішувати соціально-педагогічні та дидактичні проблеми. Випускник також ознайомлюється з основами педагогічної терапії та її практичним застосуванням у профілактиці. Програма спеціальності включає знання в галузі загальної педагогіки, психології, соціології, права та фахові знання у сфері медичного виховання, міжособистісного спілкування та стимулювання розвитку дитини. Студенти також отримують професійний досвід під час студентських практик у навчальних, опікунських та консультаційних закладах. Випускник може працевлаштуватися в усіх видах закладах опіки та виховання, які є у системі опіки над дітьми (наприклад, громадські доми опіки, інтернати, групи подовженого дня, позакласні заняття, посада шкільного педагога). Випускник готовий почати навчання на II ступені вищої освіти.

План навчання І ступеня на напрямку «Педагогіка» за спеціальністю «Опікунсько-виховна педагогіка з педагогічною терапією»

ПРЕДМЕТ

Кількість годин

ECTS

Лекція

Практикум

Практика

1 семестр

Основи загальної психології

8

16

4

Вступ до педагогіки

8

16

4

Філософські основи виховання та навчання

8

8

3

Вступ до соціології

8

16

4

Історія педагогічної думки

8

16

4

Біомедичні основи розвитку

8

8

3

Основи техніки безпеки та гігієни праці

8

1

Інформаційні технології

8

1

Створення команди та співпраця у групі

8

1

Техніки інтелектуальної роботи в навчанні

8

1

Професійна етика

16

2

Англійська мова

16

2

2 семестр

Основи психології розвитку

8

8

4

Соціологія освіти

8

16

4

Філософські концепції людини

16

4

Сучасні напрямки виховання

8

16

4

Вибрані питання соціальної педагогіки

8

8

4

Основи педагогічної діагностики

8

16

4

Основи переговорів

8

2

Інтерперсональна комунікація

8

2

Англійська мова

16

2

3 семестр

Психологічні основи виховання та навчання

8

16

3

Педагогіка праці з елементами ергономіки

8

8

2

Теоретичні основи виховання

8

16

4

Сімейне та опікунське право

16

2

Голос та його гігієна

8

1

Основи педагогічної терапії

16

3

Методика опікунсько-виховної роботи

16

3

Опікунська педагогіка

8

16

3

Тренінг з уміння справлятися зі стресом

8

1

Англійська мова

16

2

Практика

120

6

4 семестр

Теоретичні основи навчання

8

16

4

Методи педагогічних досліджень

8

8

8

5

Психологічно-педагогічне консультування

16

2

Форми психологічно-педагогічної допомоги

16

2

Основи роботи з родиною

16

3

Пропагування та профілактика здоров’я

8

2

Елементи клінічної психології

16

3

Вибрані питання цивільного та трудового права, у тому числі захист інтелектуальної власності

8

1

Англійська мова

16

2

Практика

120

6

5 семестр

Вибрані питання андрагогіки з елементами геронтології

8

16

3

Педагогічний діагноз у опікунсько-виховній роботі

8

30

3

Підстави соціально-опікунської роботи

8

30

3

Переговори та посередництво в соціально-опікунській роботі

8

16

2

Основи спеціальної педагогіки

8

8

2

Тренінг виховних умінь

8

16

2

Методика корекційно-компенсаційних занять

16

2

Тренінг персональних умінь

8

2

Дипломний семінар

16

5

Професійна практика

120

6

6 семестр

Профілактика соціального непристосування

8

16

3

Профілактика, направлена на групу ризику

16

3

Діти та молодь у дисфункційних родинах

16

3

Професійна етика педагога

16

3

Соціальна політика та установи соціальної підтримки

16

2

Профілактика та діагноз у роботі шкільного педагога

8

30

5

Сучасні опікунсько-виховні системи

16

3

Робота з дитиною з особливими освітніми потребами

16

3

Дипломний семінар

16

5

Спеціальність «Психологія праці та управління персоналом»

«Психологія праці та управління персоналом» це спеціальність для людей, зацікавлених у вивченні та поясненні різних проявів людської діяльності, починаючи
з їх мотивів, закінчуючи індивідуальними та соціальними наслідками. Дозволяє виявити механізми, які управляють людською психікою та зрозуміти поведінку людини в різних життєвих ситуаціях, зокрема в робочому середовищі. Програма навчання відповідає ринковому попиту та соціальним потребам, які постійно розвиваються як локально, так і глобально. Психологія праці сьогодні використовується для діагностичних і терапевтичних цілей, але вона також є основою багатьох важливих областей людської діяльності та окремих наукових дисциплін: управління персоналом, бізнесу, маркетингу (також політичного), педагогіки, спорту або кризового управління. Вивчає розвиток особистості і темпераменту, пояснює міжособистісні відносини
і вплив емоцій і мотивації на дії, які ми здійснюємо. Випускники цієї спеціальності можуть працювати у бізнесі, державному управлінні та політиці. Випускник готовий почати навчання на II ступені вищої освіти.

План навчання I ступеня на напрямку «Педагогіка» за спеціальністю «Психологія праці та управління персоналом»

ПРЕДМЕТ

Кількість годин

ECTS

Лекція

Практикум

Практика

1 семестр

Основи загальної психології

8

16

4

Вступ до педагогіки

8

16

4

Філософські основи виховання та навчання

8

8

3

Вступ до соціології

8

16

4

Історія педагогічної думки

8

16

4

Біомедичні основи розвитку

8

8

3

Основи техніки безпеки та гігієни праці

8

1

Інформаційні технології

8

1

Створення команди та співпраця у групі

8

1

Техніки інтелектуальної роботи в навчанні

8

1

Професійна етика

16

2

Англійська мова

16

2

2 семестр

Основи психології розвитку

8

8

4

Соціологія освіти

8

16

4

Філософські концепції людини

16

4

Сучасні напрямки виховання

8

16

4

Вибрані питання соціальної педагогіки

8

8

4

Основи педагогічної діагностики

8

16

4

Основи переговорів

8

2

Інтерперсональна комунікація

8

2

Англійська мова

16

2

3 семестр

Психологічні основи виховання та навчання

8

16

2

Педагогіка праці з елементами ергономіки

8

8

2

Теоретичні основи виховання

8

16

4

Професіознавство

16

3

Методи педагогічних досліджень

8

8

8

2

Психологія прийняття професійних рішень

16

3

Професійний розвиток людини

16

3

Педагогіка вільного часу

8

8

2

Тренінг з уміння справлятися зі стресом

8

1

Англійська мова

16

2

Практика

120

6

4 семестр

Теоретичні основи навчання

8

16

4

Пропагування та профілактика здоров’я

8

2

Голос та його гігієна

8

1

Вибрані питання управління персоналом

16

4

Вступ до психології мотивації

16

3

Проблеми сучасного ринку праці 1

16

3

Психологія праці

30

4

Вибрані питання цивільного та трудового права, у тому числі захист інтелектуальної власності

8

1

Англійська мова

16

2

Практика

120

6

5 семестр

Вибрані питання андрагогіки з елементами геронтології

8

16

3

Проблеми сучасного ринку праці 2

16

3

Психологія кадрових процесів

8

16

4

Стилі управління

8

16

4

Управління зміною

8

16

3

Тренінг персональних умінь

8

2

Дипломний семінар

16

5

Професійна практика

120

6

6 семестр

Управління персоналом

8

16

5

Психологія емоцій та мотивацій

8

8

4

Психологія споживача

16

4

Дослідження ринку

16

4

Вступ до соціальної психології

8

16

4

Етика в управлінні

16

4

Дипломний семінар

16

5

Спеціальність «Професійне та персональне консультування»

Студенти цієї спеціальності ознайомлюються з найважливішими питаннями психофізіологічних основ професійного консультування та з його роллю та застосуванням в системі освіти. Програма навчання також включає питання, пов’язані
з методикою та робочими інструментами кар’єрного консультанта. Навчання готує до проведення модулів навчальних занять з питань професійної попередньої орієнтації учнів, а також середніх шкіл. Обсяг основної підготовки також відповідає обсягу завдань кар’єрного консультанта, визначених у постанові міністра народної освіти
у справі принципів надання та організації психолого-педагогічної допомоги
у громадських дитячих садах, школах та закладах. Випускник зможе працювати у таких закладах: освітньо-виховні установи, школи, університетські центри кар’єри, психолого-педагогічні консультаційні центри; установи ринку праці: державні служби зайнятості, волонтерські відділи праці, агентства працевлаштування, заклади соціального діалогу, тренінгові установи, установи місцевого партнерства, центри соціальної інтеграції, центри допомоги сім’ї, державні та приватні підприємства
у відділах кадрів, навчань, персоналу, неурядові організації, або також розпочати власний бізнес як консультант, тренер, кар’єрний коуч. Випускник готовий почати навчання на II ступені вищої освіти.

План навчання I ступеня на напрямку «Педагогіка» за спеціальністю «Професійне та персональне консультування»

ПРЕДМЕТ

Кількість годин

ECTS

Лекція

Практикум

Практика

1 семестр

Основи загальної психології

8

16

4

Вступ до педагогіки

8

16

4

Філософські основи виховання та навчання

8

8

3

Вступ до соціології

8

16

4

Історія педагогічної думки

8

16

4

Біомедичні основи розвитку

8

8

3

Основи техніки безпеки та гігієни праці

8

1

Інформаційні технології

8

1

Створення команди та співпраця у групі

8

1

Техніки інтелектуальної роботи в навчанні

8

1

Професійна етика

16

2

Англійська мова

16

2

2 семестр

Основи психології розвитку

8

8

4

Соціологія освіти

8

16

4

Філософські концепції людини

16

4

Сучасні напрямки виховання

8

16

4

Вибрані питання соціальної педагогіки

8

8

4

Основи педагогічної діагностики

8

16

4

Основи переговорів

8

2

Інтерперсональна комунікація

8

2

Англійська мова

16

2

3 семестр

Психологічні основи виховання та навчання

8

16

2

Педагогіка праці з елементами ергономіки

8

8

2

Теоретичні основи виховання

8

16

4

Професіознавство

16

3

Методи педагогічних досліджень

8

8

8

2

Психологія прийняття професійних рішень

16

3

Професійний розвиток людини

16

3

Педагогіка вільного часу

8

8

2

Тренінг з уміння справлятися зі стресом

8

1

Англійська мова

16

2

Практика

120

6

4 семестр

Теоретичні основи навчання

8

16

4

Пропагування та профілактика здоров’я

8

2

Голос та його гігієна

8

1

Основи професійного консультування

8

16

4

Основи персонального консультування

16

3

Проблеми сучасного ринку праці

16

3

Семінар з переговорів

8

16

4

Вибрані питання цивільного та трудового права, у тому числі захист інтелектуальної власності

8

1

Англійська мова

16

2

Практика

120

6

5 семестр

Вибрані питання андрагогіки з елементами геронтології

8

16

3

Психологія емоцій та мотивацій

16

3

Професійний стрес

8

8

3

Стратегічне управління персоналом

8

16

4

Професійне консультування в Європейському Союзі

8

8

4

Тренінг персональних умінь

8

2

Дипломний семінар

16

5

Професійна практика

120

6

6 семестр

Семінар професійного консультанта

8

16

5

Консультування для осіб з обмеженими можливостями

8

8

4

Активні методи пошуку роботи

16

4

Стратегії прийняття рішень

16

4

Мультимедіа в професійному консультуванні

8

16

4

Етика у консультування

16

4

Дипломний семінар

16

5

Спеціальність «Кримінально-судова педагогіка»

Навчання призначене для людей, зацікавлених наукою про злочинність, умовами злочинної діяльності та проведенням профілактичних заходів. Випускник має підготовку в галузі педагогіки, а також систематизовані знання про явища соціальної патології, що дозволяє йому здійснювати виховну, профілактичну, інтервенційну
та ресоціалізаційну діяльність. Випускник також має знання про функціонування різних виховних середовищ та про криміногенні проблеми і ситуації, що виникають
в них, а також про функціонування виховних, профілактичних і ресоціалізаційних установ, а також про використання різних методів та технік у попередженні злочинності. Випускники спеціальності «Кримінально-судова педагогіка» можуть працевлаштуватися як педагог / вихователь в установах під керівництвом міністерства внутрішніх справ і юстиції, тобто поліції, тюремній службі, прикордонній службі, муніципальній поліції, а також у війську або пенітенціарних закладах, виправних колоніях та інших ресоціалізаційних установах. Випускник готовий почати навчання на другому ступені вищої освіти.

План навчання I ступеня на напрямку «Педагогіка» за спеціальністю «Кримінально-судова педагогіка»

ПРЕДМЕТ

Кількість годин

ECTS

Лекція

Практикум

Практика

1 семестр

Основи загальної психології

8

16

4

Вступ до педагогіки

8

16

4

Філософські основи виховання та навчання

8

8

3

Вступ до соціології

8

16

4

Історія педагогічної думки

8

16

4

Біомедичні основи розвитку

8

8

3

Основи техніки безпеки та гігієни праці

8

1

Інформаційні технології

8

1

Створення команди та співпраця у групі

8

1

Техніки інтелектуальної роботи в навчанні

8

1

Професійна етика

16

2

Англійська мова

16

2

2 семестр

Основи психології розвитку

8

8

4

Соціологія освіти

8

16

4

Філософські концепції людини

16

4

Сучасні напрямки виховання

8

16

4

Вибрані питання соціальної педагогіки

8

8

4

Основи педагогічної діагностики

8

16

4

Основи переговорів

8

2

Інтерперсональна комунікація

8

2

Англійська мова

16

2

3 семестр

Психологічні основи виховання та навчання

8

16

3

Педагогіка праці з елементами ергономіки

8

8

2

Теоретичні основи виховання

8

16

4

Посередництво

16

2

Голос та його гігієна

8

1

Криміналістична соціологія

16

3

Ресоціалізаційна педагогіка

8

16

3

Профілактика ризикованої поведінки

16

3

Тренінг з уміння справлятися зі стресом

8

1

Англійська мова

16

2

Практика

120

6

4 семестр

Теоретичні основи навчання

8

16

4

Пропагування та профілактика здоров’я

8

2

Методи педагогічних досліджень

8

8

8

5

Основи криміналістики

16

3

Кримінологія

16

16

4

Елементи клінічної психології

16

3

Вибрані питання цивільного та трудового права, у тому числі захист інтелектуальної власності

8

1

Англійська мова

16

2

Практика

120

6

5 семестр

Вибрані питання андрагогіки з елементами геронтології

8

16

3

Методика опікунсько-виховної роботи

8

30

3

Молодіжні та кримінальні субкультури

8

8

2

Криміналістичні техніки 1

8

8

3

Ресоціалізаційна орієнтація і консультування

8

16

3

Судова психологія

30

3

Тренінг персональних умінь

8

2

Дипломний семінар

16

5

Професійна практика

120

6

6 семестр

Соціальні патології

8

16

5

Криміналістичні техніки 2

8

8

3

Принципи кримінального процесу

16

8

4

Профілактика та терапія залежностей

8

8

4

Постпенітенціарна допомога

16

3

Посередництво

16

3

Судова опіка

16

3

Дипломний семінар

16

5

Спеціальність «Оборонна освіта та громадська безпека»

Випускник спеціальності «Оборонна освіта та громадська безпека» набуває знань у сфері процедур безпеки, управління персоналом в кризовій ситуації, організації планів і програм протидії та запобігання кризовим ситуаціям, забезпечення безпеки людей, майна та навколишнього середовища. Має педагогічні та психологічні знання та може використовувати їх для формування оборонних позицій. Демонструє знання відповідних законів та організаційної структури країни у сфері цивільної оборони. Спеціальність «Оборонна освіта та громадська безпека» готує до працевлаштування в урядових та самоврядувальних підрозділах кризового управління та цивільного захисту, у самоврядних групах кризового реагування, виправних та пенітенціарних установах, військових структурах, поліції, прикордонній службі, охоронній службі залізних доріг, митних органах, пожежних бригадах та інших підрозділах, компетентних у питаннях оборони. Випускник готовий почати навчання на II ступені вищої освіти.

План навчання I ступеня на напрямку «Педагогіка» за спеціальністю «Оборонна освіта та громадська безпека»

ПРЕДМЕТ

Кількість годин

ECTS

Лекція

Практикум

Практика

1 семестр

Основи загальної психології

8

16

4

Вступ до педагогіки

8

16

4

Філософські основи виховання та навчання

8

8

3

Вступ до соціології

8

16

4

Історія педагогічної думки

8

16

4

Біомедичні основи розвитку

8

8

3

Основи техніки безпеки та гігієни праці

8

1

Інформаційні технології

8

1

Створення команди та співпраця у групі

8

1

Техніки інтелектуальної роботи в навчанні

8

1

Професійна етика

16

2

Англійська мова

16

2

2 семестр

Основи психології розвитку

8

8

4

Соціологія освіти

8

16

4

Філософські концепції людини

16

4

Сучасні напрямки виховання

8

16

4

Вибрані питання соціальної педагогіки

8

8

4

Основи педагогічної діагностики

8

16

4

Основи переговорів

8

2

Інтерперсональна комунікація

8

2

Англійська мова

16

2

3 семестр

Психологічні основи виховання та навчання

8

16

2

Педагогіка праці з елементами ергономіки

8

8

2

Теоретичні основи виховання

8

16

4

Захист населення, людей та майна

8

16

3

Методи педагогічних досліджень

8

8

8

2

Безпека та громадський порядок

16

3

Стихійні лиха

16

3

Посередництво

8

8

2

Тренінг з уміння справлятися зі стресом

8

1

Англійська мова

16

2

Практика

120

6

4 семестр

Теоретичні основи навчання

8

16

4

Пропагування та профілактика здоров’я

8

2

Голос та його гігієна

8

1

Терористичні загрози

8

16

4

Військова підготовка суспільства

16

3

Система оборони Польщі

16

3

Семінар з переговорів

8

16

4

Вибрані питання цивільного та трудового права, у тому числі захист інтелектуальної власності

8

1

Англійська мова

16

2

Практика

120

6

5 семестр

Вибрані питання андрагогіки з елементами геронтології

8

16

3

Психологія емоцій та мотивацій

16

3

Управління стресом

8

8

3

Управління ризиком

8

16

4

Установи громадської безпеки

8

8

4

Тренінг персональних умінь

8

2

Дипломний семінар

16

5

Професійна практика

120

6

6 семестр

Юридичні підстави кризового управління

16

8

5

Психологія кризових ситуацій

8

8

4

Стратегії національної безпеки

16

4

Логістика кризових ситуацій

16

4

Цивільна охорона та оборона

16

4

Оборонна освіта населення

16

4

Дипломний семінар

16

5

Напрямок «Педагогіка» – магістратура (II ступінь), 2 роки

Спеціальність «Опікунсько-виховна педагогіка з педагогічною терапією»

Спеціальність «Опікунсько-виховна педагогіка з педагогічною терапією» надає студентам знання та навички з опіки, виховання, підтримки та допомоги у сімейному та позасімейному середовищі. Випускник готовий виконувати завдання у сфері надання психолого-педагогічної допомоги дітям та молоді, які стикаються з труднощами щодо освітніх вимагань школи та визначати індивідуальні можливості розвитку учня як
у сфері мотивації до навчання, так і у сфері шкільних навичок. Випускник також ознайомлюється з основами педагогічної терапії та її практичним застосуванням
у профілактиці. Програма спеціальності включає широкі знання загальної педагогіки, психології, соціології та права, а також медичної освіти, психолого-педагогічної діагностики та методики корекційно-компенсаційних занять. Студенти також отримують професійний досвід під час студентських практик у навчальних, опікунських та консультаційних закладах. Випускник може працевлаштуватися в усіх видах закладах опіки та виховання, які є у системі опіки над дітьми (наприклад, громадські доми опіки, інтернати, групи подовженого дня, позакласні заняття, посада шкільного педагога).

План навчання II ступеня на напрямку «Педагогіка» за спеціальністю «Опікунсько-виховна педагогіка з педагогічною терапією»

ПРЕДМЕТ

Кількість годин

ECTS

Лекція

Практикум

Лабораторна робота

1 семестр

Вступ до педагогіки

25

3

Основи загальної дидактики

30

3

Психологія розвитку та особистості

25

3

Основи соціології

13

2

Теорія та історія виховання

25

3

Біомедичні основи розвитку

20

2

Методи педагогічних досліджень

20

2

Основи права для педагогів

10

1

Лекція з особливих питань

20

2

Інтерперсональна комунікація – соціальна взаємодія

10

1

Психолого-педагогічна діагностика

30

3

Самопізнання, пізнання інших та довкілля

20

3

Англійська мова

40

2

2 семестр

Сучасні концепції філософії та етики

10

1

Загальна педагогіка

30

3

Сучасні проблеми психології

25

2

Сучасні області гуманістичних та соціальних досліджень

10

2

Андрагогіка

15

2

Сучасні проблеми соціології

13

2

Методологія соціальних досліджень

13

2

Культурна антропологія

10

2

Наука про вчителя

20

2

Лекція з особливих питань

30

2

Голос та його гігієна

10

2

Англійська мова

40

2

Практика

120

6

3 семестр

Спеціальна педагогіка

15

1

Юридичні підстави опіки

20

1

Теоретичні підстави опікунсько-виховної роботи

30

3

Методика опікунсько-виховної роботи

30

2

Соціальні патології

15

1

Англійська мова

15

1

Геронтологія

20

2

Педагогіка сім’ї

30

1

Елементи педагогічного діагнозу

20

2

Форми психологічно-педагогічної допомоги

20

2

Опікунська педагогіка

20

3

Методика корекційно-компенсаційних занять

15

2

Дипломний семінар

15

3

Практика

120

6

4 семестр

Етика

15

1

Педагогічна терапія

30

4

Основи соціально-опікунської роботи

30

3

Переговори та посередництво в соціально-опікунській роботі

30

2

Педагогіка вільного часу

15

1

Сучасні опікунсько-виховні системи

30

2

Методи та форми фізичної активності та активного відпочинку

20

2

Сімейна терапія

30

2

Робота з дитиною з особливими освітніми потребами

30

3

Дипломний семінар

15

4

Практика

120

6

Спеціальність «Психологія праці та управління персоналом»

Суть цієї спеціальності полягає у вмілому застосуванні сучасної психології в діяльності всередині та за межами підприємства. Вона дає можливість ознайомитися з новітніми інструментами дослідження здібностей працівників, кадрових ресурсів, мотивації та впровадження систем оцінки працівників, і, завдяки інтерактивним тренінгам, дозволяє набути навички в області міжособистісного спілкування. Спеціальність «Психологія праці і управління персоналом» дає можливість вивчити цільний метод управління найбільш цінним капіталом кожної організації – людьми. Людина у фірмі є джерелом її ринкової переваги. Людський капітал, тобто знання та кваліфікації працівників,
є найважливішим активом для будь-якої компанії. Кадровики, менеджери по підбору персоналу та менеджери повинні бути готовими стикатися з новими викликами кожного дня – навчальна програма готує їх до прийняття цих завдань. Спеціальність дозволяє дуже широко мислити про роботу майже в будь-якій компанії в будь-якій галузі, в даному випадку переважно в освіті. Завдяки знанням про міжособистісні, комунікаційні та управлінські компетенції, випускники можуть знайти себе в роботі фахівця у справах управління персоналом, зовнішнього тренера або менеджера відділу управління персоналом. Спеціальність «Психологія праці та управління персоналом» також є відмінним вибором для людей, які хочуть бути готовими до розвитку свого професійного шляху у напрямку управління організаціями. Завдяки знанням, отриманим під час навчання, можна застосувати на практиці інструменти управління персоналом, такі як набір та відбір працівників, системи оплати праці, мотивація та оцінка працівників. Ще одним шляхом є консультування – тобто робота в компаніях, які консультують інші суб’єкти господарювання в сферах, пов’язаних
з персоналом.

План навчання II ступеня на напрямку «Педагогіка» за спеціальністю «Психологія праці та управління персоналом»

ПРЕДМЕТ

Кількість годин

ECTS

Лекція

Практикум

Лабораторна робота

1 семестр

Вступ до педагогіки

25

3

Основи загальної дидактики

30

3

Психологія розвитку та особистості

25

3

Основи соціології

13

2

Теорія та історія виховання

25

3

Біомедичні основи розвитку

20

2

Методи педагогічних досліджень

20

2

Основи права для педагогів

10

1

Лекція з особливих питань

20

2

Інтерперсональна комунікація – соціальна взаємодія

10

1

Психолого-педагогічна діагностика

30

3

Самопізнання, пізнання інших та довкілля

20

3

Англійська мова

40

2

2 семестр

Сучасні концепції філософії та етики

10

1

Загальна педагогіка

30

3

Сучасні проблеми психології

25

2

Сучасні області гуманістичних та соціальних досліджень

10

2

Андрагогіка

15

2

Сучасні проблеми соціології

13

2

Методологія соціальних досліджень

13

2

Культурна антропологія

10

2

Наука про вчителя

20

2

Лекція з особливих питань

30

2

Голос та його гігієна

10

2

Англійська мова

40

2

Практика

120

6

3 семестр

Планування професійної кар’єри

30

4

Психологія прийняття професійних рішень

30

4

Англійська мова

15

1

Вибрані питання права та професійної етики

20

3

Інтерперсональна комунікація

10

10

3

Психологія праці

10

10

3

Професійний розвиток людини

10

10

3

Дипломний семінар

15

3

Практика

120

6

4 семестр

Сучасний ринок праці, трудове законодавство та стратегії працевлаштування у Польщі та ЄС

20

3

Психологія мотивації

20

3

Психологія кадрових процесів

25

3

Планування кар’єри

20

3

Управління зміною

25

3

Керування персоналом

25

3

Техніки тренінгів

10

2

Дипломний семінар

15

4

Практика

120

6

Спеціальність «Професійне та персональне консультування»

Спеціальність була створена у відповідь на динамічні зміни на ринку праці, розвиток компанії та нових робочих місць. Студенти навчаються допомагати у визначенні професійного потенціалу інших. Вони навчаються ефективно планувати
і консультувати у питаннях професійної кар’єри, як учнів та студентів на початку кар’єри, так і літніх осіб, підтримуючи їх, наприклад при виборі роботи, курсів, навчання. Метою навчання є підготовка до роботи на наступних посадах: кар’єрний консультант, спеціаліст відділу управління персоналом, персональний консультант, фахівець з підбору персоналу, спеціаліст з питань підготовки та професійного розвитку, тренер, внутрішній тренер, консультант консультативних фірм у галузі кадрового та організаційного консалтингу. Випускник має практичні навички у визначенні шляхів професійної кар’єри на основі особистих схильностей та професійної освіти, переміщення по ринку праці, знанні цього ринку та процесів, що відбуваються на ньому, та напрямків змін, технік активного пошуку роботи, використанні різних джерел інформації для розробки консалтингового процесу та кар’єрного тренінгу, використанні інструментів коучингу у роботі над зміною поведінки клієнта, формуванні власного професійного розвитку та створення особистого бренду.

План навчання II ступеня на напрямку «Педагогіка» за спеціальністю «Професійне та персональне консультування»

ПРЕДМЕТ

Кількість годин

ECTS

Лекція

Практикум

Лабораторна робота

1 семестр

Вступ до педагогіки

25

3

Основи загальної дидактики

30

3

Психологія розвитку та особистості

25

3

Основи соціології

13

2

Теорія та історія виховання

25

3

Біомедичні основи розвитку

20

2

Методи педагогічних досліджень

20

2

Основи права для педагогів

10

1

Лекція з особливих питань

20

2

Інтерперсональна комунікація – соціальна взаємодія

10

1

Психолого-педагогічна діагностика

30

3

Самопізнання, пізнання інших та довкілля

20

3

Англійська мова

40

2

2 семестр

Сучасні концепції філософії та етики

10

1

Загальна педагогіка

30

3

Сучасні проблеми психології

25

2

Сучасні області гуманістичних та соціальних досліджень

10

2

Андрагогіка

15

2

Сучасні проблеми соціології

13

2

Методологія соціальних досліджень

13

2

Культурна антропологія

10

2

Наука про вчителя

20

2

Лекція з особливих питань

30

2

Голос та його гігієна

10

2

Англійська мова

40

2

Практика

120

6

3 семестр

Теоретичні основи професійного та персонального консультування

30

3

Геронтологія

20

2

Юридичні підстави професійного та персонального консультування

10

2

Професійне та персональне консультування в ЄС

20

3

Психологія прийняття професійних рішень – психологічно-педагогічна діагностика для потреб професійного консультування

30

2

Інтеперсональна комунікація та тренінгові техніки

10

2

Стратегічне управління персоналом – стилі консультативної роботи та управління зміною

20

3

Методика професійного консультування

30

3

Англійська мова

15

1

Дипломний семінар

15

3

Практика

120

6

4 семестр

Сучасний ринок праці, трудове законодавство та стратегії працевлаштування у Польщі та ЄС

20

3

Ключові кваліфікації та компетенції в освіті – формальна, позаформальна та неформальна освіта

20

3

Створення шляхів кар’єри та підготовка клієнтів до активного переміщення по ринку праці

25

2

Семінар професійного консультанта

20

2

Методика консультативної групової роботи

25

2

Методика консультативної індивідуальної роботи

25

2

Планування кар’єри

10

2

Сучасна методика роботи професійного консультанта

15

2

Супервізія в професійному консультуванні

10

2

Дипломний семінар

15

4

Практика

120

6

Спеціальність «Кримінально-судова педагогіка»

Спеціальність спрямована особам, які хочуть підготуватися до практичної діяльності в установах, що займаються профілактичною діяльністю в галузі кримінології, а також дає основу для початку кар’єри працівника пробації. Випускник спеціальності «Криміналістично-судова педагогіка» вирізняється знаннями в області кримінології, судової психології, кримінологічної соціології, профілактики злочинної поведінки, феноменології злочинності, методики ресоціалізаційної роботи та роботи працівника пробації. Випускник розуміє і здатний впливати на психолого-педагогічний механізм злочинних дій і виникнення соціальних патологій. Він володіє знаннями, які дозволяють йому інтерпретувати соціальні явища та виховні і патологічні ситуації, що дає йому можливість здійснювати виховну, профілактичну, інтервенційну та ресоціалізаційну діяльність. Також він набуває міждисциплінарні знання та практичні навички. Випускник зможе працевлаштуватися в якості педагога/вихователя в установах, які підпорядковуються міністерству внутрішніх справ і юстиції, тобто поліції, тюремній службі, прикордонній службі, міській поліції, а також в армії або пенітенціарних закладах, виправних та інших ресоціалізаційних установах.

План навчання II ступеня на напрямку «Педагогіка» за спеціальністю «Криміналістично-судова педагогіка»

ПРЕДМЕТ

Кількість годин

ECTS

Лекція

Практикум

Лабораторна робота

1 семестр

Вступ до педагогіки

25

3

Основи загальної дидактики

30

3

Психологія розвитку та особистості

25

3

Основи соціології

13

2

Теорія та історія виховання

25

3

Біомедичні основи розвитку

20

2

Методи педагогічних досліджень

20

2

Основи права для педагогів

10

1

Лекція з особливих питань

20

2

Інтерперсональна комунікація – соціальна взаємодія

10

1

Психолого-педагогічна діагностика

30

3

Самопізнання, пізнання інших та довкілля

20

3

Англійська мова

40

2

2 семестр

Сучасні концепції філософії та етики

10

1

Загальна педагогіка

30

3

Сучасні проблеми психології

25

2

Сучасні області гуманістичних та соціальних досліджень

10

2

Андрагогіка

15

2

Сучасні проблеми соціології

13

2

Методологія соціальних досліджень

13

2

Культурна антропологія

10

2

Наука про вчителя

20

2

Лекція з особливих питань

30

2

Голос та його гігієна

10

2

Англійська мова

40

2

Практика

120

6

3 семестр

Кримінологія

30

4

Соціальні патології

20

10

4

Англійська мова

15

1

Кримінальні субкультури

20

3

Феноменологія злочинності

20

3

Криміналістична соціологія

30

3

Профілактика ризикованої поведінки

20

3

Дипломний семінар

15

3

Практика

120

6

4 семестр

Ресоціалізаційна педагогіка

30

4

Клінічна психологія

20

3

Криміналістика

10

25

4

Криміналістичні техніки

25

3

Принципи кримінального процесу

20

3

Судова психологія

25

3

Дипломний семінар

15

4

Практика

120

6

Спеціальність «Оборонна освіта та громадська безпека»

Студент цієї спеціальності отримує широкі знання в галузі педагогіки та сучасних проблем оборони та громадської безпеки. Він також володіє знаннями щодо кризового управління і вміє прогнозувати та аналізувати локальну та національну загрози. Випускник напрямку є фахівцем в галузі безпеки, оборони населення та реагування на всі види загроз. Має педагогічні та психологічні знання та може використовувати їх для формування оборонних позицій. Демонструє знання відповідних законів та організаційної структури країни у сфері цивільної оборони. Спеціальність «Оборонна освіта та громадська безпека» готує до працевлаштування в урядових та самоврядувальних підрозділах кризового управління та цивільного захисту, у самоврядних групах кризового реагування, виправних та пенітенціарних установах, військових структурах, поліції, прикордонній службі, охоронній службі залізних доріг, митних органах, пожежних бригадах та інших підрозділах, компетентних у питаннях оборони.

План навчання II ступеня на напрямку «Педагогіка» за спеціальністю «Оборонна освіта та громадська безпека»

ПРЕДМЕТ

Кількість годин

ECTS

Лекція

Практикум

Лабораторна робота

1 семестр

Вступ до педагогіки

25

3

Основи загальної дидактики

30

3

Психологія розвитку та особистості

25

3

Основи соціології

13

2

Теорія та історія виховання

25

3

Біомедичні основи розвитку

20

2

Методи педагогічних досліджень

20

2

Основи права для педагогів

10

1

Лекція з особливих питань

20

2

Інтерперсональна комунікація – соціальна взаємодія

10

1

Психолого-педагогічна діагностика

30

3

Самопізнання, пізнання інших та довкілля

20

3

Англійська мова

40

2

2 семестр

Сучасні концепції філософії та етики

10

1

Загальна педагогіка

30

3

Сучасні проблеми психології

25

2

Сучасні області гуманістичних та соціальних досліджень

10

2

Андрагогіка

15

2

Сучасні проблеми соціології

13

2

Методологія соціальних досліджень

13

2

Культурна антропологія

10

2

Наука про вчителя

20

2

Лекція з особливих питань

30

2

Голос та його гігієна

10

2

Англійська мова

40

2

Практика

120

6

3 семестр

Геронтологія

20

2

Система оборони Польщі

30

4

Цивільна охорона та оборона

10

2

Дидактика безпеки у школі та закладі праці

20

3

Інтеперсональна комунікація та тренінгові техніки

10

2

Психологія кризових ситуацій

20

3

Управління ризиком

30

4

Англійська мова

15

1

Дипломний семінар

15

3

Практика

120

6

4 семестр

Установи громадської безпеки

20

3

Юридичні підстави кризового управління

25

10

4

Організація та управління Центром кризового управління

30

4

Ліквідація наслідків кризової ситуації

25

3

Логістика кризових ситуацій

25

3

Військова підготовка суспільства

15

3

Дипломний семінар

15

4

Практика

120

6

Напрямок «Спеціальна педагогіка» – єдина магістратура, 5 років

у зв’язку з правовими умовами, що динамічно змінюються, щодо навчання на єдиній магістратурі за напрямком «Дошкільна педагогіка та педагогіка початкових класів» – на день створення цієї Пропозиції не було видано жодного положення про регулювання цієї справи – – неможливо надати детальні навчальні плани напрямку, адаптовані до нових правил. Вища школа педагогічних наук у Варшаві надасть детальні навчальні плани напрямку «Спеціальна педагогіка» якомога швидше, відразу після видачі виконавчого наказу/

Спеціальність «Ресоціалізація з соціотерапією»

Навчання з практичним профілем на напрямку «Педагогіка» за спеціальністю «Ресоціалізація з соціотерапією» є дуже цікавим вибором, який забезпечує цікавий кар’єрний шлях для випускників, у тому числі у силових структурах – в поліції,
в тюремній службі, пожежних бригадах та муніципальній поліції, у поправних та виховних закладах, а працівникам силових структур та соціальних, педагогічних та ресоціалізаційних закладів дозволяє підвищити кваліфікацію на факультеті відповідно до професії. Дидактичні заняття спрямовані на вирішення практичних завдань, соціальні дослідження, виконання профілактичних програм і проектів, формування соціальних і особистісних компетенцій, здібностей до самозахисту, набуття обширних знань у галузі права, суспільних наук, гуманітарних наук і безпеки, заняття з яких проводять не тільки титуловані науковці, але й практики з: поліції, пенітенціарних закладів, прокуратури, судів, центрів ресоціалізації та ін. Навчання на напрямку «Ресоціалізація з соціотерапією» готує студентів до роботи з дітьми та соціально непристосованою або соціально уразливою молоддю. Метою навчання є підготовка висококваліфікованих кадрів для роботи в центрах ресоціалізації, наприклад,
у молодіжних виховних центрах, в центрах денної підтримки та інтервенційних центрах, центрах соціальної допомоги, центрах пробації, в установах та організаціях, що працюють у галузі протидії злочинності та соціальної патології, а також
у міністерствах юстиції та внутрішніх справ. Навчання за напрямком «Ресоціалізація» дозволить студентам набути знань в області діагностики, методики та ресоціалізаційній терапії. Це дозволить аналізувати стан явищ, пов’язаних з різними формами соціальної дезадаптації або загрозою соціальної дезадаптації та використати відповідні форми соціальної підтримки та профілактичної та ресоціалізаційної діяльності. Навчання
у сфері Ресоціалізації з соціотерапією відповідають новим засадам Міністра освіти щодо кваліфікації, необхідної для того, щоб займати посади вихователя або вчителя
в молодіжних виховних центрах, молодіжних центрах соціотерапії. Навчання у сфері соціотерапії направлене на розвиток знань, а особливо практичних виховних та терапевтичних умінь за допомогою різних форм, методів і прийомів роботи з соціально непристосованими дітьми та молоддю. Це навчання готує випускників до діагностики соціальної дезадаптації та проведення терапевтичних (групових та індивідуальних) занять з дітьми та молоддю з так званих «груп ризику» (діти та молодь, які виховуються в дисфункційних сім’ях, діти та молодь з діагнозом емоційних розладів
та розладів поведінки). Після закінчення навчання вчитель і вихователь в опікунсько-виховних закладах у своїй роботі буде використовувати методи ресоціалізаційного виховання, методи соціотерапевтичної роботи та елементи психотерапії та терапії залежностей. Випускник напрямку «Ресоціалізація з соціотерапією» отримає кваліфікацію для того, щоб зайняти посаду педагога в молодіжних виховних центрах
та молодіжних центрах соціотерапії.

Спеціальність «Спектр аутизму»

Навчання на спеціальності «Спектр аутизму» готує студентів до терапевтичної
і навчальної роботи з дітьми та молоддю з аутизмом. Метою навчання є розвиток компетенцій у сфері раннього діагностично-терапевтичного втручання дітей
з аутизмом, здатність планувати навчальну та реабілітаційну роботу з дітьми та молоддю зі спектром РАС, у тому числі розробка індивідуальних навчально-терапевтичних програм для осіб зі спектром РАС на всіх навчальних рівнях. Навчання спрямовано людям, які хочуть розширити свої знання в галузі роботи з дітьми та молоддю з аутизмом. Випускники факультету отримають кваліфікацію для ведення занять в дитячих садах і в школах усіх типів, а також у шкільних та виховних центрах як викладач, що підтримує дітей з аутизмом, синдромом Аспергера (спектр аутизму). Студент набуває багатогранні та багатопрофільні знання щодо проблематики людей
з обмеженими можливостями, хронічними захворюваннями, соціальною дезадаптацією. Програма навчання відповідає попиту на ринку праці в Польщі та за кордоном. Заняття проводять кваліфіковані кадри: наукові авторитети, спеціалісти, досвідчені практики. Професійні практики дають змогу набувати нові знання, вміння, професійні контакти
та отримати перспективу працевлаштуватися в партнерські установи, фірми та організації. Студент отримує цікаву, задовільну професію, що формує особистість та яка регулюється законом.

Спеціальність «Олігофренопедагогіка»

Навчання за спеціальністю «Олігофренопедагогіка» готує студентів до роботи з дітьми та молоддю з порушеннями розумового розвитку у всіх видах шкіл та навчальних закладів. Метою навчання є надання студентам кваліфікації, яка дає їм право проводити навчальні та навчально-реабілітаційні заняття для осіб із порушеннями розумового розвитку. Окрім навчання, випускник отримає реабілітаційну кваліфікацію, яка дає йому право працювати в опікунсько-реабілітаційних центрах для людей з порушеннями розумового розвитку, таких як семінари для осіб з обмеженими можливостями (професійна активізація людей з обмеженими можливостями), будинки соціальної допомоги, центри денного перебування та інші реабілітаційні центри. Студенти отримають вміння приймати раціональні та ефективні дидактичні, виховні
та реабілітаційні заходи щодо дітей з широким спектром інтелектуальних обмежень. Вони також отримають знання в області діагностування, планування та введення індивідуальних планів роботи з дитиною з інтелектуальними обмеженнями. Отримані компетенції дозволять студентам моделювати поведінку по відношенню до людей
з обмеженими можливостями, запобігаючи соціальній ізоляції людей з порушеннями розумового розвитку. Навчання дозволить отримати кваліфікацію для роботи з дітьми та молоддю з порушенням розумового розвитку, підготувати їх до роботи в якості спеціального вчителя, учня с обмеженими можливостями в інтеграційній або спеціальній школі, а також навчить як працювати з учнями з аутизмом та синдромом Аспергера. Досвідчені викладачі з багаторічною педагогічною практикою, сучасними дидактичними методами та програма навчання направлена на поглиблення вмінь –
це найважливіші переваги нашого навчання.

Спеціальність «Сурдопедагогіка»

Навчання за спеціальністю «Сурдопедагогіка» призначене для студентів, які хочуть отримати кваліфікацію та професійні компетенції в сфері роботи з глухими
та слабочуючими дітьми і людьми. Метою навчання у галузі сурдопедагогіки є підготовка фахівців до ефективного мовного спілкування з людьми з порушеннями слуху. Обсяг навчання був розроблений таким чином, щоб студенти набули вміння ефективного спілкування з глухими та слабочуючими людьми, при використанні належним чином підібраних та доступних засобів. Випускники здобувають кваліфікацію в сфері сурдопедагогіки, реабілітації глухих та слабочуючих осіб. Вчитель-тифлопедагог може працювати в спеціальній освіті: у дитячих садах, початкових школах, середніх школах, старших класах, навчально-виховних центрах для слабозорих та сліпих учнів; в інтеграційній освіті, в інтеграційних дитячих садах,
в дитячих садах з інтеграційними відділами, в інтеграційних школах, в школах
з інтеграційними відділами; в загальній освіті (інклюзивна освіта) та в індивідуальному навчанні; у психолого-педагогічних консультаційних центрах та в спеціалізованих консультаційних центрах.

Спеціальність «Тифлопедагогіка»

Навчання за спеціальністю «Тифлопедагогіка» призначене для студентів, які бажають здобути професійні знання та компетенції у сфері роботи зі сліпими або слабозорими дітьми та людьми. Метою навчання є набуття знань і практичних навичок, необхідних для навчальної, опікунської, дидактичної та реабілітаційної роботи з дітьми, які мають вади зору на всіх етапах навчання в дитячому садку, спеціальній школі, загальноосвітній школі, інтеграційній школі, а також в школі-інтернаті і групі подовженого дня, та в закладах соціальної допомоги і охорони здоров’я. Студенти розширять свої професійні компетенції уміннями адаптації освітніх вимог до особливих потреб учнів з вадами зору. Під час практик студенти ознайомляться
с сучасною пропозицією шкіл для дітей з вадами зору, у сфері терапії та допомоги учню в навчанні та повсякденному функціонуванні. Вчитель-тифлопедагог може працювати в спеціальній освіті: у дитячих садах, початкових школах, середніх школах, старших класах, навчально-виховних центрах для слабозорих та сліпих учнів;
в інтеграційній освіті, в інтеграційних дитячих садах, в дитячих садах з інтеграційними відділами, в інтеграційних школах, в школах з інтеграційними відділами; в загальній освіті (інклюзивна освіта) та в індивідуальному навчанні; у психолого-педагогічних консультаційних центрах та в спеціалізованих консультаційних центрах.

Напрямок «Дошкільна педагогіка та педагогіка початкових класів» – єдина 5-річна магістратура

/у зв’язку з правовими умовами, що динамічно змінюються, щодо навчання на єдиній магістратурі за напрямком «Дошкільна педагогіка та педагогіка початкових класів» – на день створення цієї Пропозиції не було видано жодного положення про регулювання цієї справи – неможливо надати детальні навчальні плани напрямку,
неможливо надати детальні навчальні плани напрямку, адаптовані до нових правил. Вища школа педагогічних наук у Варшаві надасть детальні навчальні плани напрямку Дошкільна педагогіка та педагогіка початкових класів якомога швидше, відразу після видачі виконавчого наказу/

Метою навчання є отримання права працювати вчителем у дитячому садку та
1-3 класах початкової школи. Навчання дозволяє отримати знання в області основних проблем педагогіки з особливим урахуванням: дошкільної педагогіки та педагогіки початкових класів; основних концепцій розвитку людини, виховання та освіти, враховуючи окремі галузі в сфері біології, філософії, історії, соціології, психології, антропології, реалізовані на рівні дошкільної освіти та освіти початкових класів; розробки та проведення педагогічних досліджень та вибраних методів, прийомів
та інструментів дослідження; основних виховних середовищ дітей дошкільного віку
та раннього шкільного віку з їх специфічністю та процесами, що відбуваються в них; альтернативних форм дошкільної освіти та освіти початкових класів; функціонування дітей з особливими освітніми потребами; сучасних інформаційних технологій; основних теорій процесу виховання та освіти; диференціювання можливостей дітей
у дошкільному та ранньому шкільному віці, які обумовлені різними біологічними, психологічними, педагогічними, соціальними та культурними факторами. Випускник єдиної магістратури за напрямком «Дошкільна педагогіка та педагогіка початкових класів», який працює з дитиною та іншими навчальними закладами матиме поглиблене та розширене міждисциплінарне знання, знання загальної педагогіки, історико-філософське, соціологічне та психологічне знання, яке включає розширену термінологію, теорію та методологію педагогіки та дошкільної та педагогіки початкових класів, яка сприяє розумінню розвитку педагогіки та дошкільної педагогіки та педагогіки початкових класів та освітньої практики, а також складності і мінливості зв’язків теорії і освітньою практикою, а також дає можливість думати про зміни
в педагогіці, альтернативні педагогічні системи, концепцію безперервного навчання та освіту сталого розвитку; матиме упорядковане знання етичних принципів і стандартів, що дозволить зрозуміти широкий соціально-культурний контекст освіти, виховання, опікунської роботи та створення концепції власного професійного розвитку. У сфері дошкільної та ранньої шкільної педагогіки випускник буде підготовлений до роботи, яка вимагає знання про норми розвитку та освітніх процесів дитини молодшого шкільного віку. Він буде знати суть та методи стимулювання та діагностики розвитку дитини в ці роки, принципи, методи та організаційні форми роботи з дітьми в дитячому садку та початковій школі (1-3 клас), критерії відбору навчальних планів і програм, основні нормативно-правові акти, що регулюють дидактичну, виховну та опікунську роботу у дитячому садку та 1-3 класах початкової школи, він ознайомиться з методами та формами професійного та особистісного вдосконалення та самооцінки. Завдяки навчанню випускник матиме вміння розуміти і вирішувати теоретичні та практичні проблеми дошкільної педагогіки та педагогіки початкових класів; використовувати теоретичні, дослідницькі концепції та поняття, що стосуються педагогіки, у тому числі дошкільної педагогіки та педагогіки початкових класів; зможе персоналізувати процес навчання і виховання в залежності від поставлених різних потреб і можливостей дітей, професійно використовувати діагностику в роботі вихователя дитячого садка
та початкової школи I – III класів, а також належним чином реагувати на проблеми дитини з дисфункційних сімей та скривдженої дитини; шляхом переговорів вирішувати виховні проблеми та підтримувати дітей з особливими освітніми потребами у дитячому садку та школі. Випускник єдиної магістратури за напрямком «Дошкільна педагогіка та педагогіка початкових класів» буде вирізнятися ретельною теоретичною підготовкою міждисциплінарного характеру. Його упорядковані знання дозволять йому зрозуміти соціально-культурний контекст освіти, зокрема, дошкільної освіти та освіти початкових класів. У рамках напрямку випускник продемонструє глибокі знання філософських, психологічних, соціологічних теорій і концепцій, наук про комунікацію і сучасні педагогічні концепції, що становлять теоретичні основи освітньої діяльності з дітьми в дитячому садку та 1-3 класах початкової школи. Він матиме розширені знання про критичне та обмірковане створення професійної кар’єри вчителя дитячого садка та 1-3 класів початкової школи. Випускник матиме практичні вміння, що дозволяють ретельно оцінювати авторські виховні та освітні проекти та створювати інноваційну взаємодію та стратегії роботи з дитиною дошкільного віку та раннього шкільного віку. Набуде орієнтацію в навколишніх умовах процесів виховання і розвитку дитини. Випускник буде відчувати потреби дітей дошкільного віку та раннього шкільного віку та готовий самостійно вирішувати освітні проблеми.