Wykłady na żywo Webinaria


Aby przejść do harmonogramu webinariów w roku akademickim 2020 / 2021 i możliwości dołączenia, a także do Archiwum wykładów na żywo, należy wyszukać poniżej swój kierunek studiów i zalogować się hasłem do strefy studenta. Hasło jest identyczne z tym dostarczonym Państwu do studiowanych kierunków.

Obowiązują Państwa harmonogramy studiów zamieszczone w Strefach Studenta poszczególnych kierunków.
Poniżej udostępniamy możliwość zapisu na zajęcia, z przynajmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.


Wykłady prowadzone pod patronatem merytorycznym uczelni wyższych: