Bezpłatne Szkolenia

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIA

Uczestnicy mają możliwość otrzymania imiennego Certyfikatu w wersji elektronicznej. Koszt Certyfikatu 19,90 (dziewiętnaście złotych dziewięćdziesiąt groszy).

Dane do przelewu:
nr konta: 26 1140 2004 0000 3302 7825 6761 MBank
Odbiorca: Instytut
Tytuł przelewu: Imię, nazwisko oraz nazwa szkolenia.

UWAGA: Osoby deklarujące uzyskanie Certyfikatu prosimy o wypełnienie ankiety podczas rejestracji (wiąże się to z późniejszym otrzymaniem Certyfikatu).
W razie pytań prosimy pisać na e-mail: pdn@wsnp.edu.pl

Instytut Studiów Podyplomowych
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie on-line z możliwością uzyskania imiennego certyfikatu.

Temat: Praktyczne wskazówki do pracy z małym dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Termin: 27.05.2021r. (czwartek), g. 19.00 – 20.30

Prowadząca: mgr Katarzyna Ornowska – psycholog kliniczny specjalizujący się w diagnozie i terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu, pracownik Porani Psychologiczno-Pedagogicznej, Terapeuta ESDM, Certyfikowany diagnosta ADOS-2

Program:

 1. Wpływ autyzmu na funkcjonowanie dziecka
 2. Miejsce do pracy z dzieckiem autystycznym
 3. Poszerzanie umiejętności komunikacyjnych (komunikacja odbiorcza oraz nadawcza)
 4. Naśladowanie jako podstawa nabywania umiejętności
 5. Nabywanie umiejętności społecznych
 6. Wykorzystywanie nowych wzorców aktywności oraz poszerzanie zainteresowań
 7. Samodzielność dziecka z ASD

Link do rejestracji (UWAGA: prosimy o wypełnienie ankiety podczas rejestracji):

https://event.webinarjam.com/register/749/ry40kbv29

Uczestnicy mają możliwość otrzymania Certyfikatu w wersji elektronicznej (płatność po zakończonym szkoleniu).

kontakt: pdn@wsnp.edu.pl

Instytut Studiów Podyplomowych
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie on-line z możliwością uzyskania imiennego certyfikatu.

Temat: Diagnoza funkcjonalna a dostosowanie wymagań w pracy z uczniem z uszkodzonym słuchem.
Termin: 20.05.2021 (czwartek), g. 19.00 – 20.30

Prowadzący: dr Agnieszka Dłużniewska – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogika, surdologopeda, afazjolog. Adiunkt w Zakładzie Terapii Pedagogicznej Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Recenzentka w czasopiśmie Universal Journal of Educational Research, członek Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego i członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Metody Fonogestów.

Program:
1. Uszkodzenie słuchu – klasyfikacje.
Omówienie klasyfikacji uszkodzeń słuchu z uwagi na kryterium czasu, stopnia i miejsca uszkodzenia.
2. Ocena audiometryczna a ocena funkcjonalna uczniów z uszkodzeniami słuchu.
Wskazanie różnic między stopniem ubytku słuchu a funkcjonowaniem ucznia.
3. Funkcjonalna klasyfikacja osób z uszkodzeniami słuchu.
Omówienie funkcjonalnej klasyfikacji osób z uszkodzeniami słuchu – funkcjonalnie słyszący, funkcjonalnie niedosłyszący, funkcjonalnie słabosłyszący i niesłyszących.
4. Ocena funkcjonowania ucznia z uszkodzonym słuchem a dostosowanie wymagań edukacyjnych.
Wskazówki do prowadzenia wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia z uszkodzonym słuchem. Rozwiązania metodyczne na lekcji.

Link do rejestracji (UWAGA: prosimy o wypełnienie ankiety podczas rejestracji):
https://event.webinarjam.com/register/700/xyqwxbm02

Uczestnicy mają możliwość otrzymania Certyfikatu w wersji elektronicznej (płatność po zakończonym szkoleniu).

kontakt: pdn@wsnp.edu.pl

Instytut Studiów Podyplomowych
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie on-line – 04.05.2021 (wtorek)
Uczestnicy mają możliwość otrzymania Certyfikatu w wersji elektronicznej
koszt Certyfikatu 19,90 (dziewiętnaście złotych dziewięćdziesiąt groszy)
płatne na konto: 26 1140 2004 0000 3302 7825 6761 MBank
Odbiorca: Instytut
Tytuł przelewu: Imię, nazwisko oraz nazwa szkolenia.

UWAGA: prosimy o wypełnienie ankiety podczas rejestracji.
Wiążę się to z późniejszym otrzymaniem Certyfikatu

w razie pytań prosimy pisać na e-mail:
pdn@wsnp.edu.pl

Temat: “Mowa i ruch – ćwiczenia wspierające rozwój mowy i kompetencji komunikacyjnych dziecka (w wieku 0-6 lat) z wykorzystaniem elementów terapii integracji sensorycznej”

Termin:
04.05.2021 (wtorek)
w godzinach: 19.00 – 20.30

prowadzący: mgr Katarzyna Zubiel

Link do rejestracji (UWAGA: prosimy o wypełnienie ankiety podczas rejestracji):
https://event.webinarjam.com/register/660/gwq8msxz4

Instytut Studiów Podyplomowych
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie on-line – 29.04.2021 (czwartek)
Uczestnicy mają możliwość otrzymania Certyfikatu w wersji elektronicznej
koszt Certyfikatu 19,90 (dziewiętnaście złotych dziewięćdziesiąt groszy)
płatne na konto: 26 1140 2004 0000 3302 7825 6761 MBank
Odbiorca: Instytut
Tytuł przelewu: Imię, nazwisko oraz nazwa szkolenia.

UWAGA: prosimy o wypełnienie ankiety podczas rejestracji.
Wiążę się to z późniejszym otrzymaniem Certyfikatu

w razie pytań prosimy pisać na e-mail:
pdn@wsnp.edu.pl

Temat: “Wczesne symptomy autyzmu”

Termin:
29.04.2021 (czwartek)
w godzinach: 19.00 – 20.30

prowadzący: mgr Katarzyna Ornowska

Link do rejestracji (UWAGA: prosimy o wypełnienie ankiety podczas rejestracji):
https://event.webinarjam.com/register/611/zyk0nbxx9

Instytut Studiów Podyplomowych
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie on-line – 23.04.2021 r. (piątek)

Temat: Zaburzenia integracji sensorycznej – jak je rozpoznać?
Termin: 23.04.2021r. (piątek) w godzinach: 19.00-20.30
Prowadząca: mgr Sylwia Gątarek – pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej, pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Płocku, współzałożycielka Gabinetu Terapeutycznego „Amicus” oraz Klubu dla Rodziców dzieci ze spectrum autyzmu „Autyzm Help by Jim”.

Program szkolenia:

 1. Jakie mamy zmysły? Krótkie opisy systemów sensorycznych.
 2. Pojęcie integracji sensorycznej.
 3. Zaburzenia/dysfunkcje integracji sensorycznej. Model zaburzeń przetwarzania informacji sensorycznej.
 4. Dziecko do 12 miesiąca życia. Na co zwrócić uwagę?
 5. Symptomy mogące sugerować trudności w przetwarzaniu informacji sensorycznych u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w zakresie systemów:
 • dotykowego
 • proprioceptywnego (czucia głębokiego)
 • przedsionkowego
 • słuchowego
 • wzrokowego
 • węchowego
 1. Problemy w zakresie posturalnym i motorycznym.
 2. Wpływ trudności w przetwarzaniu bodźców zmysłowych na samopoczucie dziecka.
 3. Miejsca, w których rodzic może otrzymać pomoc, kiedy podejrzewa u swojego dziecka deficyty integracji sensorycznej.

Link do rejestracji (UWAGA: prosimy o wypełnienie ankiety podczas rejestracji):

https://event.webinarjam.com/register/647/wy8q6bo45

Uczestnicy mają możliwość otrzymania Certyfikatu w wersji elektronicznej.
Koszt Certyfikatu 19,90 (dziewiętnaście złotych dziewięćdziesiąt groszy).

Wpłaty należy dokonać po zakończonym szkoleniu.

Dane do przelewu:

Nr konta: 26 1140 2004 0000 3302 7825 6761 MBank
Tytuł przelewu: Imię, nazwisko oraz nazwa szkolenia.

UWAGA: Prosimy o wypełnienie ankiety podczas rejestracji.
Wiąże się to z późniejszym otrzymaniem Certyfikatu.

W razie pytań prosimy pisać na e-mail: pdn@wsnp.edu.pl

Instytut Studiów Podyplomowych
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie on-line – 19.04.2021 (poniedziałek)

Temat: “Aktywności wspomagające dziecko w osiągnięciu optymalnego poziomu w zakresie samoobsługi”
Termin: 19.04.2021 (poniedziałek) w godzinach: 18.00 – 19.30
Prowadząca: mgr Monika Kroczek
Program szkolenia:

 1. Krótkie omówienie terminu „samodzielność samoobsługowa”.
 2. Rozwój sprawności rąk w ciągu dwunastu miesięcy życia dziecka (od pierwszych nieporadnych dotknięć do manipulacji) – kluczowe kompetencje warunkujące osiągnięcie pełnej samoobsługi.
 3. Etapy rozwoju samoobsługi.
 4. Podstawowe strategie nauczania, podpowiedzi i ich hierarchia, wzmocnienia.
 5. Co sprzyja a co przeszkadza dzieciom w nabywaniu umiejętność związanych z samodzielnością?
 6. Uczenie samodzielności w kontekście: samoobsługi, treningu toaletowego, zabawy, komunikacji, jedzenia, spania.
 7. Wskazówki w zakresie pomocy dorosłego i czynności dziecka przy nauce zakładania bielizny, wdzianka, bluzki, podkoszulki, skarpetek, zawiązywania sznurowadeł, zapinania guzików, zamków błyskawicznych.

Link do rejestracji (UWAGA: prosimy o wypełnienie ankiety podczas rejestracji):

https://event.webinarjam.com/register/615/3v8g4bllv

Uczestnicy mają możliwość otrzymania Certyfikatu w wersji elektronicznej
koszt Certyfikatu 19,90 (dziewiętnaście złotych dziewięćdziesiąt groszy)

Dane do przelewu:
nr konta: 26 1140 2004 0000 3302 7825 6761 MBank
Odbiorca: Instytut
Tytuł przelewu: Imię, nazwisko oraz nazwa szkolenia.

UWAGA: prosimy o wypełnienie ankiety podczas rejestracji.
Wiążę się to z późniejszym otrzymaniem Certyfikatu.
W razie pytań prosimy pisać na e-mail: pdn@wsnp.edu.pl

Instytut Studiów Podyplomowych
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli