Bezpłatne Szkolenia

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIA

Uczestnicy mają możliwość otrzymania imiennego Certyfikatu w wersji elektronicznej. Koszt Certyfikatu 19,90 (dziewiętnaście złotych dziewięćdziesiąt groszy).

Dane do przelewu:
nr konta: 26 1140 2004 0000 3302 7825 6761 MBank
Odbiorca: Instytut
Tytuł przelewu: Imię, nazwisko oraz nazwa szkolenia.

UWAGA: Osoby deklarujące uzyskanie Certyfikatu prosimy o wypełnienie ankiety podczas rejestracji (wiąże się to z późniejszym otrzymaniem Certyfikatu).
W razie pytań prosimy pisać na e-mail: pdn@wsnp.edu.pl

Instytut Studiów Podyplomowych
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie on-line – 19.04.2021 (poniedziałek)

Temat: “Aktywności wspomagające dziecko w osiągnięciu optymalnego poziomu w zakresie samoobsługi”
Termin: 19.04.2021 (poniedziałek) w godzinach: 18.00 – 19.30
Prowadząca: mgr Monika Kroczek
Program szkolenia:

 1. Krótkie omówienie terminu „samodzielność samoobsługowa”.
 2. Rozwój sprawności rąk w ciągu dwunastu miesięcy życia dziecka (od pierwszych nieporadnych dotknięć do manipulacji) – kluczowe kompetencje warunkujące osiągnięcie pełnej samoobsługi.
 3. Etapy rozwoju samoobsługi.
 4. Podstawowe strategie nauczania, podpowiedzi i ich hierarchia, wzmocnienia.
 5. Co sprzyja a co przeszkadza dzieciom w nabywaniu umiejętność związanych z samodzielnością?
 6. Uczenie samodzielności w kontekście: samoobsługi, treningu toaletowego, zabawy, komunikacji, jedzenia, spania.
 7. Wskazówki w zakresie pomocy dorosłego i czynności dziecka przy nauce zakładania bielizny, wdzianka, bluzki, podkoszulki, skarpetek, zawiązywania sznurowadeł, zapinania guzików, zamków błyskawicznych.

Link do rejestracji (UWAGA: prosimy o wypełnienie ankiety podczas rejestracji):

https://event.webinarjam.com/register/615/3v8g4bllv

Uczestnicy mają możliwość otrzymania Certyfikatu w wersji elektronicznej
koszt Certyfikatu 19,90 (dziewiętnaście złotych dziewięćdziesiąt groszy)

Dane do przelewu:
nr konta: 26 1140 2004 0000 3302 7825 6761 MBank
Odbiorca: Instytut
Tytuł przelewu: Imię, nazwisko oraz nazwa szkolenia.

UWAGA: prosimy o wypełnienie ankiety podczas rejestracji.
Wiążę się to z późniejszym otrzymaniem Certyfikatu.
W razie pytań prosimy pisać na e-mail: pdn@wsnp.edu.pl

Instytut Studiów Podyplomowych
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie on-line – 23.04.2021 r. (piątek)

Temat: Zaburzenia integracji sensorycznej – jak je rozpoznać?
Termin: 23.04.2021r. (piątek) w godzinach: 19.00-20.30
Prowadząca: mgr Sylwia Gątarek – pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej, pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Płocku, współzałożycielka Gabinetu Terapeutycznego „Amicus” oraz Klubu dla Rodziców dzieci ze spectrum autyzmu „Autyzm Help by Jim”.

Program szkolenia:

 1. Jakie mamy zmysły? Krótkie opisy systemów sensorycznych.
 2. Pojęcie integracji sensorycznej.
 3. Zaburzenia/dysfunkcje integracji sensorycznej. Model zaburzeń przetwarzania informacji sensorycznej.
 4. Dziecko do 12 miesiąca życia. Na co zwrócić uwagę?
 5. Symptomy mogące sugerować trudności w przetwarzaniu informacji sensorycznych u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w zakresie systemów:
 • dotykowego
 • proprioceptywnego (czucia głębokiego)
 • przedsionkowego
 • słuchowego
 • wzrokowego
 • węchowego
 1. Problemy w zakresie posturalnym i motorycznym.
 2. Wpływ trudności w przetwarzaniu bodźców zmysłowych na samopoczucie dziecka.
 3. Miejsca, w których rodzic może otrzymać pomoc, kiedy podejrzewa u swojego dziecka deficyty integracji sensorycznej.

Link do rejestracji (UWAGA: prosimy o wypełnienie ankiety podczas rejestracji):

https://event.webinarjam.com/register/647/wy8q6bo45

Uczestnicy mają możliwość otrzymania Certyfikatu w wersji elektronicznej.
Koszt Certyfikatu 19,90 (dziewiętnaście złotych dziewięćdziesiąt groszy).

Wpłaty należy dokonać po zakończonym szkoleniu.

Dane do przelewu:

Nr konta: 26 1140 2004 0000 3302 7825 6761 MBank
Tytuł przelewu: Imię, nazwisko oraz nazwa szkolenia.

UWAGA: Prosimy o wypełnienie ankiety podczas rejestracji.
Wiąże się to z późniejszym otrzymaniem Certyfikatu.

W razie pytań prosimy pisać na e-mail: pdn@wsnp.edu.pl

Instytut Studiów Podyplomowych
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie on-line – 29.04.2021 (czwartek)
Uczestnicy mają możliwość otrzymania Certyfikatu w wersji elektronicznej
koszt Certyfikatu 19,90 (dziewiętnaście złotych dziewięćdziesiąt groszy)
płatne na konto: 26 1140 2004 0000 3302 7825 6761 MBank
Odbiorca: Instytut
Tytuł przelewu: Imię, nazwisko oraz nazwa szkolenia.

UWAGA: prosimy o wypełnienie ankiety podczas rejestracji.
Wiążę się to z późniejszym otrzymaniem Certyfikatu

w razie pytań prosimy pisać na e-mail:
pdn@wsnp.edu.pl

Temat: “Wczesne symptomy autyzmu”

Termin:
29.04.2021 (czwartek)
w godzinach: 19.00 – 20.30

prowadzący: mgr Katarzyna Ornowska

Link do rejestracji (UWAGA: prosimy o wypełnienie ankiety podczas rejestracji):
https://event.webinarjam.com/register/611/zyk0nbxx9

Instytut Studiów Podyplomowych
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie on-line – 04.05.2021 (wtorek)
Uczestnicy mają możliwość otrzymania Certyfikatu w wersji elektronicznej
koszt Certyfikatu 19,90 (dziewiętnaście złotych dziewięćdziesiąt groszy)
płatne na konto: 26 1140 2004 0000 3302 7825 6761 MBank
Odbiorca: Instytut
Tytuł przelewu: Imię, nazwisko oraz nazwa szkolenia.

UWAGA: prosimy o wypełnienie ankiety podczas rejestracji.
Wiążę się to z późniejszym otrzymaniem Certyfikatu

w razie pytań prosimy pisać na e-mail:
pdn@wsnp.edu.pl

Temat: “Mowa i ruch – ćwiczenia wspierające rozwój mowy i kompetencji komunikacyjnych dziecka (w wieku 0-6 lat) z wykorzystaniem elementów terapii integracji sensorycznej”

Termin:
04.05.2021 (wtorek)
w godzinach: 19.00 – 20.30

prowadzący: mgr Katarzyna Zubiel

Link do rejestracji (UWAGA: prosimy o wypełnienie ankiety podczas rejestracji):
https://event.webinarjam.com/register/660/gwq8msxz4

Instytut Studiów Podyplomowych
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie on-line – szkolenie przeniesione. Termin wkrótce.
Uczestnicy mają możliwość otrzymania Certyfikatu w wersji elektronicznej
koszt Certyfikatu 19,90 (dziewiętnaście złotych dziewięćdziesiąt groszy)
UWAGA: prosimy o wypełnienie ankiety podczas rejestracji.
Wiążę się to z późniejszym otrzymaniem Certyfikatu

w razie pytań prosimy pisać na e-mail:
pdn@wsnp.edu.pl

Temat: “Metoda Total Physical Response (Reagowanie Całym Ciałem) w nauczaniu języka obcego nowożytnego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”

Termin:
W KRÓTCE

prowadzący: mgr Magdalena Wiśniewska

Link do rejestracji (UWAGA: prosimy o wypełnienie ankiety podczas rejestracji):

WKRÓTCE

Instytut Studiów Podyplomowych
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli