Pedagogika Specjalna

Studia jednolite magisterskie

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia jednolite magisterskie

Pedagogika

Studia magisterskie

Administracja

Studia licencjackie

Administracja

Studia II stopnia

Praca socjalna

Studia licencjackie

Podyplomowe

Pytania i sprawy związane z tokiem studiów można zgłaszać na adres e-mail: dziekanat@wsnp.edu.pl.
Numer telefonu Dziekanatu Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych:
tel. (22) 375 96 80 – dyżur telefoniczny wtorek, środa, czwartek w godzinach 10.00 – 14.00