Psychologia społeczna

Uwaga! Oferta specjalna 

Nauczyciele oraz absolwenci studiów z tytułem magistra lub licencjata w szczególności po pokrewnych kierunkach – mogą rozpocząć studia pięcioletnie w ramach Indywidualnej Organizacji Studiów oraz przeniesienia części osiągnieć z poprzednich studiów (na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem lub kartą przedmiotów/indeksem), dzięki zaliczeniu efektów uczenia się w czasie krótszym niż pięcioletnim. 

Psycholog społeczny to osoba specjalizująca się w badaniu relacji międzyludzkich, wpływu społecznego na zachowanie oraz procesów społecznych, mających na celu zrozumienie w jaki sposób społeczeństwo kształtuje myśli, uczucia i działania człowieka. 

Opis specjalności

Specjalność Psychologia społeczna pozwala na zdobycie umiejętności teoretycznych i praktycznych w zakresie zachowań jednostek, a także grup społecznych, które dają możliwość zrozumienia powiązań i procesów zachodzących między nimi. Zdobyta wiedza pozwala na umiejętne kształtowanie relacji międzyludzkich, radzenie sobie ze stresem, czy też prowadzenie mediacji. Psychologia społeczna bada wpływ innych ludzi na myślenie, uczucia i zachowanie danej jednostki, mechanizmy oddziaływań społecznych oraz procesów poznania i postrzegania społecznego. 

Adresaci specjalności. 

Specjalność skierowana jest do osób, którzy interesują się zagadnieniami z zakresu psychologii perswazji i wpływu społecznego, psychologii środowiskowej, konfliktów społecznych oraz wybranych aspektów społecznych pracy człowieka (zarządzaniem zasobami ludzkimi, zarządzaniem kryzysowym czy podejmowaniem decyzji).

Specjalność psychologia społeczna obejmuje także zachowania konsumenckie, działania reklamowe, marketing itp. 

Program kształcenia. 

Program kształcenia specjalności Psychologia społeczna skoncentrowany jest zdobywaniu wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu psychologii podejmowania decyzji, psychologia wywierania wpływu, psychologia konfliktu, agresji i przemocy, aspektów konsultacji psychologicznych w obszarach społecznych i mediacji, zarządzania zasobami ludzkimi itp. Zajęcia w ramach tej specjalności prowadzą praktycy, specjaliści z zakresu psychologii społecznej w takich dziedzinach jak zachowania psychospołeczne, motywowanie ludzi i podejmowanie interwencji psychospołecznych, funkcjonowania organizacji w kontekście aspektów społecznych. 

Absolwent Psychologii społecznej

Absolwenci nabywają kompetencje psychologiczne niezbędne w dziedzinach zawodowych związanych z życiem społecznym (zwalczanie stresu i utrzymywanie dobrostanu psychicznego) i społecznych (trening interpersonalnych, asertywność i autopromocja), kierowanie zasobami ludzkimi, zarządzanie konfliktami interpersonalnymi). 

Perspektywy zatrudnienia na stanowisku psychologa, a w szczególności w jednostkach t.j.: 

 • Szkoły, przedszkola, placówki oświatowe (warunek: posiadanie przygotowania pedagogicznego) 
 • Instytucje publiczne, państwowe i samorządowe 
 • Instytucje specjalizujące się w rozwiązywaniu konfliktów i sytuacji kryzysowych 
 • Ośrodki badawcze, analityczne i eksperckie 
 • Ośrodki zajmujące się pomocą rodzinie, opieką społeczną, imigrantami 
 • Służby (Policja, ABW i inne) 
 • Zakłady karne i poprawcze 
 • Firmy, korporacje i organizacje międzynarodowe (dział: marketingu i reklamy ) 
 • Psycholog-specjalista do spraw rekrutacji i zatrudnienia w sektorze HR 
 • Centra badań społecznych i marketingowych 
 • Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 
 • Poradnie psychologiczne 
 • Poradnie specjalistyczne  
 • Organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia) realizujące programy społeczne 
 • Prywatne gabinety świadczące usługi psychologiczne dzieciom i młodzieży 

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz:


Infolinia:

731 20 21 20

e-mail:

psychologia@wsnp.edu.pl