Stypendium socjalne

Stypendium socjalne:

Ubiegać się mogą o nie studenci, których dochód w gospodarstwie domowym

w roku 2020 nie przekroczył 1051,70 zł miesięcznie na osobę.

  1. Stypendium przyznawane na podstawie złożonego wniosku (Załącznik nr 2)
  1. Do każdego wniosku należy również dołączyć Oświadczenie (Załącznik nr 5,
    Załącznik nr 6)
  2. Do poprawnie uzupełnionego wniosku potrzebne będzie skompletowanie zaświadczeń, które potwierdzają sytuację materialną studenta. Warto pamiętać, że na niektóre zaświadczenia z urzędów można czekać bardzo długo, dlatego radzimy jak najszybciej zbierać dokumenty.
  3. Student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej (528 zł netto), dołącza do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny. Niedołączenie takiego zaświadczenia skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego.