Praca socjalna – studia licencjackie

Celem kształcenia na kierunku praca socjalna jest przygotowanie absolwentów do wykonywania zawodu pracownika socjalnego poprzez wyposażenie go wkompetencje niezbędne do rozwiązywania problemów jednostek i grup społecznych znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych.

Wybrane przedmioty z zakresu kierunku Praca socjalna  – studia I stopnia

  • Zabezpieczenie społeczne i system prawny pomocy
  • Patologie społecznej i interwencja kryzysowa
  • Diagnostyka potrzeb społecznych
  • Pomoc społeczna i jej programy
  • Elementy psychoterapii i socjoterapii
  • Wprowadzenie do organizacji usług socjalnych

W ramach kierunku oferujemy specjalności:

Cropped image of businessman's hands covering paper team on wooden table

Asystent rodziny

Organizowanie i wspieraniu rozwoju społeczności lokalnej

Systemy wsparcia dla osoby starszej i niepełnosprawnej