Asystent rodziny

Studia na specjalności asystent rodziny, dzięki wielu praktycznym zajęciom prowadzonym przez specjalistów, pozwalają zdobyć profesjonalną wiedzę i umiejętności związane z pedagogiką społeczną i wychowawczą oraz psychologią i rozwojem osobowościowym. Studia przygotowują do podjęcia pracy zorientowanej na mediację i wsparcie rodziny. Po studiach możesz podjąć pracę m.in. w ośrodkach pomocy rodzinie czy ośrodkach społecznych.