Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych:

Dla studentów wszystkich lat studiów, którzy posiadają orzeczenie lekarskie o stopniu niepełnosprawności, niezależnie od dochodu studenta.