Strefa kandydata

Rekrutacja na rok akademicki 2024/2025:

Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie zaprasza kandydatów do zapoznania się z procedurą rekrutacji na studia:

  • pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunku Pedagogika
  • drugiego stopnia (magisterskie) na kierunku Pedagogika
  • jednolite magisterskie na kierunku Pedagogika specjalna
  • jednolite magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
  • pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunku Praca socjalna
  • pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunku Administracja
  • drugiego stopnia (magisterskie) na kierunku Administracja
  • jednolite magisterskie na kierunku Psychologia

Studia można rozpocząć od semestru zimowego. Rekrutacja trwa do wyczerpania miejsc.

UWAGA! Istnieje możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia na wyższy rok niż I, w konsekwencji skracając tok studiów. Następuje to w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się – zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – dotyczy to osób, które posiadają tytuł zawodowy licencjata i co najmniej 3 lata doświadczenie zawodowe po ukończeniu studiów I stopnia. Konieczne jest złożenie stosownego podania o uznanie efektów uczenia się oraz dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, ukończenie kursów, szkoleń. Więcej informacji w Dziekanacie Uczelni.

UWAGA! Dla osób posiadających tytuł zawodowy licencjata Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej istnieje możliwość zaliczenia treści programowych podczas rekrutacji na jednolite studia magisterskie na tym kierunku w roku akademickim 2023/24 i w konsekwencji uzyskania tytułu magistra (absolwenta studiów jednolitych magisterskich kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna) w 4 semestry. Więcej informacji w Dziekanacie Uczelni, a także na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod adresem https://www.gov.pl/web/nauka/studiujesz-pedagogike-przedszkolna-i-wczesnoszkolna-przeczytaj-te-informacje