Opłaty

Wysokość opłat czesnego w Uczelni dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2024/2025 jest następująca:

Studia jednolite magisterskie na kierunku Psychologia :

  • semestr – 2800 zł

Studia jednolite magisterskie na kierunku Pedagogika specjalna:

  • semestr – 2600 zł

Studia jednolite magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna:

  • semestr – 2600 zł

Studia drugiego stopnia (magisterskie) na kierunku Pedagogika

  • semestr – 2600 zł

Studia pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunku Praca socjalna

  • semestr – 2400 zł

Studia pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunku Administracja

  • semestr – 2400 zł

Studia drugiego stopnia (magisterskie) na kierunku Administracja

  • semestr – 2600 zł

*Uczelnia zastrzega sobie prawo do waloryzacji opłat za studia wynikających z aktualnego wskaźnika inflacji.

Terminy wnoszenia opłat:

  • przy płatności jednorazowej do 15 października każdego roku akademickiego;
  • przy płatnościach semestralnych najpóźniej do 15 października (w semestrze zimowym) oraz do 15 lutego (w semestrze letnim);
  • przy płatnościach ratalnych najpóźniej do 30 września / 15 października/ 15 listopada / 15 grudnia / 15 stycznia / 15 lutego / 15 marca / 15 kwietnia / 15 maja /15 czerwca.