Opłaty

Wysokość opłat czesnego w Uczelni dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2023/2024 jest następująca:

Studia jednolite magisterskie na kierunku Psychologia :

 • semestr – 2500 zł

Studia jednolite magisterskie na kierunku Pedagogika specjalna:

 • I i II semestr – 2100 zł, kolejne semestry 2300 zł.

Studia jednolite magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna:

 • I i II semestr – 2100 zł, kolejne semestry 2300 zł.

Studia pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunku Pedagogika

 • I i II semestr – 1990 zł, kolejne semestry 2100 zł.

Studia drugiego stopnia (magisterskie) na kierunku Pedagogika

 • I i II semestr – 2100 zł, kolejne semestry 2300 zł.

Studia pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunku Praca socjalna

 • I i II semestr – 1990 zł, kolejne semestry 2100 zł.

Studia pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunku Administracja

 • I i II semestr – 1990 zł, kolejne semestry 2100 zł.

Studia drugiego stopnia (magisterskie) na kierunku Administracja

 • I i II semestr – 2100 zł, kolejne semestry 2300 zł.

*Uczelnia zastrzega sobie prawo do waloryzacji opłat za studia wynikających z aktualnego wskaźnika inflacji.

Terminy wnoszenia opłat:

 • przy płatności jednorazowej do 15 października każdego roku akademickiego;
 • przy płatnościach semestralnych najpóźniej do 15 października (w semestrze zimowym) oraz do 15 lutego (w semestrze letnim);
 • przy płatnościach ratalnych najpóźniej do 30 września / 15 października/ 15 listopada / 15 grudnia / 15 stycznia / 15 lutego / 15 marca / 15 kwietnia / 15 maja /15 czerwca.