O nas

Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie to wyższa uczelnia niepubliczna, powstała w 2002 roku.

Misją Uczelni jest kształcenie zawodowe, przygotowujące absolwentów do prowadzenia różnorodnej działalności edukacyjnej, pedagogicznej, wychowawczej i profilaktycznej m. in. w szkołach, jednostkach i instytucjach edukacyjnych, zakładach wychowawczych, karnych i innych podmiotach publicznych i prywatnych.

W ostatnich latach obserwuje się wyraźny wzrost zapotrzebowania na specjalistów z dziedzin pedagogiki, psychologii, pomocy osobom niepełnosprawnym, rehabilitacji dzieci i dorosłych, doradztwa zawodowego oraz dziedzin dynamicznie rozwijających się naukowo i badawczo dotyczących autyzmu i różnorodnych terapii wspomagających rozwój osób dotkniętych chorobą. Ogromną wagę przykłada się nie tylko do eliminowania negatywnych przejawów życia społecznego, ale przede wszystkim do profilaktyki i zapobiegania wysokiemu ryzyku zagrożeń cywilizacyjnych. Zdobyte w Uczelni wykształcenie przygotowuje absolwenta do rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, psychologicznych, pracy z dziećmi na każdym etapie ich rozwoju. Misją Uczelni jest także jest kształcenie absolwentów z umiejętnościami interpersonalnymi, ludzi komunikatywnych, otwartych na wyzwania XXI wieku, kreatywnych, asertywnych i jednocześnie osób z dużą dozą empatii jako ważnej cechy przyszłego i obecnego pedagoga. Absolwent Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych to osoba odważna, stawiająca czoła problemom współczesnego świata.