Aktualności

Wszelkie pytania i sprawy związane z tokiem studiów można zgłaszać na adres e-mail: dziekanat@wsnp.edu.pl.
Numer telefonu Dziekanatu Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych:
(22) 375 96 80 ; 531 220 714 numer dostępny dla interesantów w dniach: wtorek, środka, czwartek
w godz. od 10:00 do 14:00.

Sprawy dziekańsko-rektorskie: 796 650 444
numer dostępny dla studentów w dniach: wtorek, środę, czwartek w godz. od 10:00 do 14:00.

 

Aktualności

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy podzielić się z Państwem informacją o ostatniej, trzeciej konferencji z cyklu Akademickiego Wsparcia Polskiej Szkoły, która odbyła się w Zamku w Gniewie.

Tematem przewodnim tego spotkania było „Nowe technologie a zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży – nieoczywiste związki”.

Profesor Jacek Pyżalski, doktor habilitowany nauk humanistycznych i wykładowca na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, poruszył kwestie związane z wpływem Internetu na zdrowie psychiczne młodych ludzi oraz omówił, jak rodzice mogą wspierać odpowiednie korzystanie z technologii przez pokolenie Z i Alfa.

Drugą prelekcję „Przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym: rola placówek, nauczycieli i rodziców” wygłosił dr Piotr Kilańczyk, historyk i pedagog. Omówił on współczesne tendencje wśród młodzieży dotyczące substancji psychoaktywnych, zachowań agresywnych oraz zaburzeń nastroju, a także rolę szkoły w profilaktyce.

Dziękujemy wszystkim za udział i zapraszamy do kolejnych spotkań w ramach Akademickiego Wsparcia Polskiej Szkoły!

 


Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w drugim spotkaniu z cyklu Akademickie Wsparcie Polskiej Szkoły!

Data: 19 kwietnia 2024 Miejsce: Gorzów Wielkopolski

Podczas tego wyjątkowego wykładu mieliśmy zaszczyt gościć dr hab. prof. AP Mariusza Z. Jędrzejko, który poruszył temat “Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży – etiologia, zagrożenia, zjawiska. Od cyberzaburzeń do nowych substancji psychoaktywnych”.

Dr Mariusz Z. Jędrzejko to pedagog specjalny i socjolog, logoterapeuta, dyrektor naukowy Centrum Profilaktyki Społecznej. Jest także profesorem w Instytucie Pedagogiki Akademii Piotrkowskiej oraz pasjonatem podróży i mistrzem kendo. Jego wykład był nie tylko naukowym, ale i inspirującym spojrzeniem na temat profilaktyki i rozwoju człowieka.

Dziękujemy wszystkim za aktywne uczestnictwo i wsparcie!

 


Szanowni Studenci!

Informujemy, że w dniach od 29 kwietnia do 5 maja 2024 r. jednostki administracyjne naszej uczelni będą nieczynne.

Prosimy o odpowiednie zaplanowanie swoich spraw urzędowych tak, aby uniknąć nieprzewidzianych utrudnień. Zachęcamy do załatwiania pilnych spraw przed tym terminem lub po powrocie z przerwy majowej.

Życzymy wszystkim udanego i bezpiecznego czasu podczas majówki! Mamy nadzieję, że ten okres będzie dla Was czasem zasłużonego wypoczynku i relaksu.


Za Nami pierwsze spotkanie z cyklu „Akademickie Wsparcie Polskiej Szkoły” .

Uczestnicy konferencji wysłuchali wykładu „Szkolna apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej” poprowadzonego przez Magdalenę Adler – psychologa, pedagoga, specjalistę psychoterapii dzieci i młodzieży z Katowickiego Instytutu Psychoterapii

oraz uczestniczyli w warsztatach pt. „Wsparcie dziecka z niepełnosprawnością – interdyscyplinarne oddziaływania terapeutyczne” zrealizowanych przez Joannę Łodzińską-Czoch – dyrektora Przedszkola Specjalnego im. Małych Bohaterów w Jastrzębiu -Zdroju, z możliwością zapoznania się z tunelem sensorycznym.

Dziękujemy organizatorom i prelegentom za tak cenne i inspirujące wydarzenie!


Drodzy Studenci, Absolwenci, Pracownicy i Współpracownicy!

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych, chcemy przesłać Wam najserdeczniejsze życzenia!

Niech te Święta będą dla Was czasem radości, nadziei i wzajemnej życzliwości. Niech Wielkanoc napełni Wasze serca spokojem, harmonią i ukojeniem, a także umocni więzi między nami wszystkimi.

Życzymy Wam, abyście mogli cieszyć się tym wyjątkowym czasem w gronie najbliższych, smakując tradycyjne potrawy i delektując się wspólną atmosferą.

Niech Wielkanoc będzie również momentem refleksji nad naszymi celami i marzeniami, a świeżość nowego początku niech przyniesie inspirację do dalszych osiągnięć zarówno w sferze akademickiej, jak i osobistej.

Szczęśliwego Alleluja!

Z wyrazami szacunku,

Władze Uczelni

 


Szanowni Studenci,

Z przyjemnością informujemy, że zbliża się przerwa świąteczna. Chcielibyśmy poinformować, że w dniach od 29 marca do 3 kwietnia jednostki administracyjne naszej uczelni będą nieczynne z okazji nadchodzących świąt.

Prosimy o uwzględnienie tego terminu w swoich planach oraz załatwienie ewentualnych spraw przed przerwą. Zachęcamy również do skorzystania z tego czasu na odpoczynek i spędzenie go w gronie najbliższych.

Życzymy Wam wszystkim radosnych i pełnych wiosennej atmosfery Świąt oraz udanego odpoczynku!

Z poważaniem,

Władze Uczelni

 


Szanowni Państwo,

 

w związku z wejściem w życie, w dniu 6 września 2023 r. ustawy
z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, zmieniają się regulacje zawarte w Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce dotyczące podwyższenia opłat za studia. Artykuł 80 ust. 3 (Dz. U. z 2023 r. poz. 984 i 1234): otrzymuje brzmienie:
„Do czasu ukończenia studiów przez osoby przyjęte na studia na dany rok akademicki uczelnia nie może wprowadzić dla nich nowych opłat, a zwiększenia wysokości opłat, o których mowa w ust. 2, może dokonać raz w roku akademickim i nie więcej niż o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251, 1429 i 1672), łącznie nie więcej niż o 30% wysokości tych opłat.”.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 15 stycznia 2024 roku średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
w 2023 roku wyniósł 11,4% w związku z tym wszystkie opłaty za usługi edukacyjne zostają
podniesione o 11,4 %.

Aktualną wysokość opłat na studiach  pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich od 1 marca 2024 roku określa tabela opłat.

 


Szanowni Studenci,

informujemy, że w dniach

27 grudnia 2023 r. – 3 stycznia 2024 r.

Jednostki administracyjne uczelni będą nieczynne.


Z okazji

zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku składamy Wam serdeczne życzenia radości, spokoju
i ciepła w gronie najbliższych. Niech te wyjątkowe chwile będą czasem refleksji nad mijającym rokiem oraz okazją do wspólnego świętowania w atmosferze wzajemnego szacunku i życzliwości.

W imieniu całej społeczności akademickiej pragniemy podziękować za Wasz wkład w rozwój naszej uczelni. Dzięki Waszemu zaangażowaniu i wysiłkowi możemy się rozwijać, tworzyć nowe projekty i osiągać sukcesy. Mamy nadzieję, że nadchodzący rok przyniesie nam wszystkim wiele satysfakcji, sukcesów zawodowych oraz osobistych spełnień.

 

Władze Uczelni


Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024

Szanowna Społeczność Akademicka,

Mamy zaszczyt ogłosić, że już niedługo nadejdzie moment, na który czekaliśmy z niecierpliwością – Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024! Serdecznie zapraszamy Was wszystkich na to wyjątkowe wydarzenie, które odbędzie się 14 października 2023 roku o godzinie 9:00.

📚 Wykład Inauguracyjny: “Budowanie osobowości sukcesu we współczesnym świecie”

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że tegoroczny wykład inauguracyjny poprowadzi wybitny ekspert w dziedzinie rozwoju osobistego, dr Mateusz Grzesiak. To będzie niepowtarzalna okazja, by poznać najnowsze trendy i kierunki rozwoju w dzisiejszym świecie, a także dowiedzieć się, jak budować osobowość sukcesu.

🔗 Link do spotkania będzie dostępny w Wirtualnym Dziekanacie

To nie tylko inauguracja nowego roku akademickiego, to także początek nowej drogi pełnej wyzwań i możliwości. Niech ten wyjątkowy wykład będzie dla Was inspiracją i motywacją

Serdecznie zapraszamy !

Dr Mateusz Grzesiak

Dr Mateusz Grzesiak jest konsultantem, wykładowcą i terapeutą. Ukończył studia magisterskie z prawa oraz psychologii oraz posiada tytuły doktora w dyscyplinach zarządzania, pedagogiki i psychologii.
Szkoli międzynarodowo od blisko 20 lat w 7 językach na rynkach europejskich, azjatyckich i amerykańskich. Pomaga ludziom i organizacjom osiągnąć zaplanowane cele osobiste i zawodowe poprzez dostarczanie kompetencji społecznych – umiejętności zarządzania myślami, emocjami i zachowaniami umożliwiających osiąganie wyznaczonych celów w życiu zawodowym i osobistym. Bazują one na wiedzy pochodzącej z różnych dziedzin nauk i przyjmują formę konkretnych narzędzi aplikowanych w obszarach marketingu, samorealizacji, zarządzania i duchowości. Dr Mateusz Grzesiak w znaczący sposób przyczynił się do naukowego zdefiniowania i sklasyfikowania oraz rynkowego i medialnego spopularyzowania dziedziny kompetencji społecznych. 

Napisał 24 książki, jest autorem licznych artykułów publikowanych międzynarodowo. Stale odwiedza programy telewizyjne i radiowe w Polsce i za granicą. Pracuje m.in. z zarządami firm, średnią i wyższą kadrą menedżerską, przedsiębiorcami, gwiazdami estrady, sportowcami oraz dziesiątkami tysięcy osób z całego świata. Na profilach społecznościowych obserwuje go ponad 800 tysięcy fanów. Wdraża projekty, konsultuje, prowadzi warsztaty i szkolenia, wydaje produkty cyfrowe na wielu rynkach, wykłada na uczelniach wyższych, jest prezesem spółki – lidera rynkowego w swojej branży. Był wielokrotnie nagradzany, m.in. za wybitne osiągnięcia w zarządzaniu, napisanie najpopularniejszej książki psychologicznej roku, promowanie idei optymizmu, Diamentami Forbesa. 

Jego wizją jest tworzenie świadomego człowieka, a misją edukacja rozumiana jako nieustanny i wszechstronny rozwój osobisty i zawodowy, pozwalający na ewolucję w każdym aspekcie życia.  Jego motto życiowe brzmi: „Stwórz życie, w jakim jesteś najlepszą wersją siebie, masz, czego pragniesz, pomagasz innym i zmieniasz świat”

 

 


Szanowni Państwo,
w związku z wejściem w życie, w dniu 6 września 2023 r. ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, zmieniają się regulacje zawarte w Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce dotyczące podwyższenia opłat za studia. Artykuł 80 ust. 3 (Dz. U. z 2023 r. poz. 984 i 1234): otrzymuje brzmienie:

„Do czasu ukończenia studiów przez osoby przyjęte na studia na dany rok akademicki uczelnia nie może wprowadzić dla nich nowych opłat, a zwiększenia wysokości opłat, o których mowa w ust. 2, może dokonać raz w roku akademickim i nie więcej niż o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1251, 1429 i 1672), łącznie nie więcej niż o 30% wysokości tych opłat.”.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2023 roku średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2022 roku wyniósł 14,4% w związku z tym wszystkie opłaty za usługi edukacyjne zostają podniesione o 14,4 %.

Aktualną wysokość opłat na studiach pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich od 11 września 2023 roku określa tabela opłat.

Mając na uwadze, że wejście w życie nowych przepisów, które miało miejsce w czasie prowadzenia rekrutacji, decyzją Władz Uczelni kandydatów na studia rozpoczynających w roku akademickim 2023/2024 obowiązują ceny promocyjne zawarte w tabeli opłat. Promocja dotyczy studentów rozpoczynających kształcenie w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024.


Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydało pozytywną opinię dla Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie w zakresie utworzenia studiów na kierunku psychologia na poziomie jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym. Studia te mają związek ze strategią uczelni oraz spełnione są warunki ich prowadzenia.

Informujemy, że w dniach 3-7 maja 2023 r. jednostki administracyjne Uczelni będą nieczynne.

Informujemy, że wszystkie sesje egzaminacyjne dla studentów, którzy mają zaległe semestry do zaliczenia – semestry zimowe (nieparzyste) zostaną otwarte w dniach 12-18 lipiec 2021 r.

Sesja letnia poprawkowa również będzie otwarta w tych dniach: 12-18 lipiec 2021 r.

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie on-line
Uczestnicy mają możliwość otrzymania Certyfikatu w wersji elektronicznej
koszt Certyfikatu 19,90 (dziewiętnaście złotych dziewięćdziesiąt groszy)
płatne na konto: 26 1140 2004 0000 3302 7825 6761 MBank
tytuł wpłaty: Imię, nazwisko oraz nazwa szkolenia

UWAGA: prosimy o wypełnienie ankiety podczas rejestracji.
Wiążę się to z późniejszym otrzymaniem Certyfikatu

w razie pytań prosimy pisać na e-mail:
pdn@wsnp.edu.pl

Aktualne szkolenia: https://wsnp.edu.pl/bezplatne-szkolenia/

Instytut Studiów Podyplomowych
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli

Wykład prof. Mieczysława Dudka w dniu 10.04.2021 w godz.16.00-17.0 zostaje odwołany z powodu choroby. O nowym terminie poinformujemy.

W związku z decyzją Rządu o wprowadzeniu kolejnych działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 i podziałem kraju na obszary czerwone i żółte, z dniem 19 października 2020 r. rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego kształcenie na studiach, studiach podyplomowych, a także kształcenie doktorantów w formie stacjonarnej, zostało ograniczone.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 51b ust. 4), w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności ich potwierdzania.

Państwa legitymacje są ważne bez nowego hologramu (po 31-10-20) przez cały okres ograniczenia pracy uczelni oraz 60 dni od wznowienia funkcjonowania. Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

Komunikat MNiSW: https://www.gov.pl/web/nauka/waznosc-legitymacji-w-czasie-stanu-epidemii

Zarządzenie Rektora nr 3/KK/2020
Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie
z dnia 16.10.2020 r.
w sprawie organizacji kształcenia w trakcie obowiązywania ograniczenia funkcjonowania Uczelni.

 

do pobrania

W terminie od 10 do 13 lipca 2020 r. umożliwiamy studentom, którzy nie zaliczali przedmiotów z letniej sesji podstawowej bądź nie zalogowali się jeszcze na platformie e-nauka oraz chcą przystąpić do sesji poprawkowej zalogowanie się do platformy E-nauka i przystąpienie do egzaminów testowych.

Zaliczenie egzaminów i zaliczeń będzie możliwe po zalogowaniu na platformie E-nauka pod adresem:enauka.wsnp.edu.pl, wybraniu panelu letnia sesja egzaminacyjna, otwarcie odpowiedniego poziomu i semestru studiów, wybranie przedmiotu z którego chcemy rozwiązać test, zaakceptowanie testu poprzez kliknięcie w dany przedmiot. Następnie zostaniecie Państwo przekierowani do testu i możecie przystąpić do jego rozwiązania.

W terminie od 17 do 20 lipca 2020 r. umożliwiamy studentom, którzy rozpoczęli studia od semestru letniego (obecnie trwającego), przystąpienie do egzaminów zaliczających semestr zimowy (w ramach zimowej sesji egzaminacyjnej).

Prace pisemne zaliczeniowe proszę „spakować” w formacie “Zip” i przesłać na adres e-mail dziekanatu.
Informacja ta dotyczy tylko studentów, którzy do tej pory nie skorzystali z możliwości zaliczenia semestru zimowego logując się na platformę e-nauka.

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO wraz z Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej przygotowało krótką ankietę, która pozwoli na zdobycie informacji na temat organizacji systemu kredytów studenckich i ewentualnych kierunków zmian w tym zakresie.Ankieta znajduje się na stronie Ośrodka Przetwarzania Informacji –Państwowego Instytutu Badawczego pod adresem

https://badania.opi.org.pl/index.php/237241.

Ankieta będzie aktywna przez najbliższe dwa tygodnie do 17 czerwca br.

Informacje na temat obowiązującego systemu kredytów studenckich znajdują się pod adresem https://www.gov.pl/web/nauka/kredyty-studenckie

Szanowni Studenci

zgodnie  z  wydanym   rozporządzeniem   Ministra   Nauki   i   Szkolnictwa   Wyższego   z   dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 511 ze zm.) Uczelnia informuje, że:

  1. Egzaminy i zaliczenia letniej sesji egzaminacyjnej roku akademickiego  2019/2020  odbędą się w dniach 27-30 czerwca br. Sesja przeprowadzona będzie  poprzez  platformę E-nauka – student logując się w wybranym przez siebie czasie (w podanym wyżej terminie) przystępuje do zaliczeń i egzaminów (w formie testu) na ekranie swojego komputera. Zaliczenie egzaminów i zaliczeń będzie możliwe po zalogowaniu na platformie Moodle E-nauka, wybraniu panelu sesja letnia, otwarciu odpowiedniego poziomu i semestru studiów, wybraniu przedmiotu z którego chcemy rozwiązać test, zaakceptowaniu testu poprzez kliknięcie w dany przedmiot. Następnie zostaniecie Państwo przekierowani do testu i możecie przystąpić do jego rozwiązania. Rozwiązanie każdego testu będzie ograniczone czasem 20 minut od momentu jego otwarcia.

Studenci nie posiadający do tej pory kodu dostępu do platformy proszeni są o kontakt z panem Sylwestrem Kurowskim na adres e-mail: sylwester.kurowski@wsnp.edu.pl

Wszystkie przedmioty w sesji egzaminacyjnej letniej przewidziane planem studiów dla każdego roku i semestru oraz specjalności zaliczane                         są wyłącznie  w formie testowej.

  1. Egzaminy dyplomowe odbędą się we wrześniu br. po wcześniejszym ustaleniu terminu obrony przez Promotora prac z Kierownikiem Dziekanatu.
  2. Do dnia 19 lipca 2020 r. należy przysyłać prace dyplomowe (zaakceptowane przez promotora) w wersji elektronicznej (pdf) do Dziekanatu na adres:
  1. Studentom, którzy nie złożą dokumentów dotyczących praktyk przewidzianych programem studiów prosimy o ich uzupełnienie do końca roku akademickiego, do dnia 30 września 2020 r.
  2. Przypominamy, że tok  Państwa   studiów   nie   jest    zaburzony    trwającym    stanem    epidemii    –    kształcenie będziemy prowadzić tak jak do tej pory w trybie „na odległość” – przy wykorzystaniu uruchomionej dla Państwa platformy Moodle E-nauka (www.enauka.wsnp.edu.pl) – dzięki której możecie Państwo całodobowo korzystać z materiałów merytorycznych –oraz za pomocą wykładów na żywo – webinariów przez
  3. Nie ulega zmianie termin płatności czesnego za

Kierownik Dziekanatu
Dariusz Śmieszek

Szanowni Państwo,

w dniach 28 – 31 maja 2020 r. umożliwiamy studentom, którzy nie zaliczali przedmiotów z zimowej sesji podstawowej i poprawkowej zalogowanie się do platformy E-nauka i przystąpienie do egzaminów testowych.

W związku z tym prosimy Państwa, którzy zdecydują się podejść do egzaminów we wspomnianym terminie, o przesłanie informacji w tej sprawie do Ośrodka, w którym Państwo składali dokumenty rekrutacyjne (tylko te osoby otrzymają kod dostępu).

Prace pisemne z przedmiotów objętych tą formą zaliczenia należy przesyłać do egzaminatorów do dnia 31 maja 2020 r. koniecznie z adnotacją: praca zaliczeniowa poprawkowa.

Powyższe ustalenia dotyczą również studentów obecnie przyjętych na studia od semestru letniego. Przesyłane prace zaliczeniowe powinny w tym przypadku zawierać adnotację: nabór wiosenny 2020 r.

Kierownik Dziekanatu
Dariusz Śmieszek

Dziekanat uprzejmie informuje, iż wyniki egzaminów i zaliczeń w drugim terminie sesji zimowej roku akademickiego 2019/2020 zostały umieszczone w strefie studenta.

Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 legitymacje studenckie, których ważność wygasa w okresie zmian w funkcjonowaniu Uczelni, ulegają przedłużeniu na okres 60 dni po powrocie do normalnego funkcjonowania, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepisy stosuje się również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania Uczelni.

Podsumowując, Państwa legitymacje studenckie są ważne – bez konieczności ich przedłużania w Dziekanacie!

Drugi termin egzaminów i zaliczeń w sesji zimowej roku akademickiego 2019/2020 odbędzie się w dniach 16 – 19 kwietnia br.
Sesja poprawkowa przeprowadzona będzie poprzez platformę e-nauka – student logując się w wybranym przez siebie czasie (w podanym wyżej terminie) przystępuje do zaliczeń i egzaminów (w formie testu) na ekranie swojego komputera. Zaliczenie egzaminów i zaliczeń będzie możliwe po zalogowaniu na platformie Moodle E-nauka, wybraniu panelu sesja poprawkowa, otwarcie odpowiedniego poziomu i semestru studiów, wybranie przedmiotu z którego chcemy rozwiązać test, zaakceptowanie testu poprzez kliknięcie w dany przedmiot. Następnie zostaniecie Państwo przekierowani do testu i możecie przystąpić do jego rozwiązania.
Rozwiązanie każdego testu będzie ograniczone czasem 15 minut od momentu jego otwarcia.
Pozostałe zaliczenia przedmiotów pozostają bez zmian w formie pracy pisemnych, zgodnie z wytycznymi wskazanymi w rygorach sesji zimowej dostępnymi w strefie studenta.

Termin nadsyłania prac w sesji poprawkowej – 25 kwietnia br.

Uruchamiamy dla Państwa cykl wykładów na żywo przez sieć Internet – webinariów.

Wykłady trwają półtorej godziny, a w ich trakcie będziecie Państwo mieli możliwość zadawania prowadzącemu pytań – i uzyskiwania bezpośrednich odpowiedzi. Rejestracja na webinaria odbywa się przez stronę www.wsnp.edu.pl – w zakładce „Wykłady na żywo – webinaria” – wejście bezpośrednie kliknij tutaj. Obok wybranego wykładu klikają Państwo przycisk „Dołącz” – następuje przekierowanie do strony rejestracyjnej. Po podaniu wymaganych informacji rejestracyjnych otrzymają Państwo odnośnik do wirtualnej auli wykładowej (wysyłany także na podany adres e-mail). W trakcie rejestracji prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety.

Rejestrować możecie się Państwo w dowolnym momencie. Szczegóły w zakładce “Wykłady na żywo”.

Prosimy o obecność  w „wirtualnej auli” o wyznaczonej godzinie wykładu – dostęp za pomocą odnośnika, który podawany jest przy rejestracji i przesyłany e-mailem.

Uczelnia będzie realizować wykłady na żywo – webinaria w każdą sobotę i niedzielę do końca roku akademickiego 2019/2020. Zapraszamy do częstych odwiedzin zakładki „Wykłady na żywo – webinaria” na stronie www.wsnp.edu.pl.

Szanowni Studenci Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie!

W związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19 do dnia 24.05.2020 r. Dziekanat Wyższej Szkoły
Nauk Pedagogicznych w Warszawie obsługuje Studentów wyłącznie w drodze elektronicznej i telefonicznie.
Prosimy o powstrzymanie się od osobistych wizyt w siedzibie Uczelni.
Wszelkie pytania i sprawy związane z tokiem studiów można zgłaszać na adres e-mail: dziekanat@wsnp.edu.pl.
Tymczasowy numer telefonu Dziekanatu Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych:
tel. 570 848 898 – dyżur telefoniczny wtorek, środa o czwartek w godzinach 10.00 – 14.00