Psychologia

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydało pozytywną opinię dla Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie w zakresie utworzenia studiów na kierunku psychologia na poziomie jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym. Studia te mają związek ze strategią uczelni oraz spełnione są warunki ich prowadzenia.

Uczelnia posiada wszelkie uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku Psychologia na poziomie jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym,
na mocy decyzji o numerze DSW-WNN.8014.49.2023.6.JP z dnia 18 września 2023.

Psychologia to nauka zajmująca się badaniem ludzkiego umysłu, zachowania i procesów poznawczych. Jest to interdyscyplinarna dziedzina, która łączy elementy nauk przyrodniczych i społecznych, w celu lepszego zrozumienia człowieka oraz jego reakcji na różne bodźce i sytuacje. 

Głównym celem psychologii jest odkrywanie i wyjaśnianie różnych aspektów ludzkiego zachowania, takich jak myślenie, emocje, motywacje, uczenie się, rozwój osobisty, funkcjonowanie społeczne oraz zdrowie psychiczne. Psychologia opiera się na naukowych metodach badawczych, co pozwala na uzyskanie rzetelnych i powtarzalnych wyników, co z kolei pozwala na wyciąganie wniosków i formułowanie teorii. 

Kierunek psychologia jest niezwykle wszechstronny i pozwala na wybór różnych specjalizacji, takich jak psychologia kliniczna, psychologia rozwojowa, psychologia społeczna, psychologia poznawcza, psychologia pracy i organizacji, psychologia edukacyjna czy psychologia zdrowia. Każda z tych specjalizacji koncentruje się na innym obszarze ludzkiego życia i zachowania. 

Studia na kierunku psychologia obejmują zarówno teorię, jak i praktykę. Studenci uczą się o różnych teoriach psychologicznych, historycznych kontekstach i metodach badawczych. Mają również możliwość zdobywania doświadczenia praktycznego, np. poprzez praktyki w placówkach terapeutycznych, badawczych lub instytucjach społecznych. 

Psychologia ma szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach życia, takich jak zdrowie, edukacja, biznes, sport, media, marketing i wiele innych. Psycholodzy mogą pracować jako terapeuci, doradcy, badacze, trenerzy, konsultanci, nauczyciele czy w ramach pracy socjalnej. 

Rodzaj studiów:

jednolite magisterskie

Uzyskany tytuł:

magister

Ilość specjalności:

 • Psychologia kliniczna z psychoterapią,
 • Psychologia wspomagania rozwoju człowieka,
 • Psychologia społeczna,
 • Psychologia dzieci i młodzieży

Ważne linki


Praktyki studenckie

Opłaty

Zniżki

Możliwość rozpoczęcia studiów od wyższego semestru

Bezpłatne zaliczenie różnic programowych

Do 30 października 2023 r. możliwość skorzystania z Bonu Edukacyjnego w kwocie 100 zł

Psychologia - Specjalności


Psychologia kliniczna z psychoterapią

Psychologia wspomagania rozwoju człowieka

Psychologia wspomagania rozwoju człowieka

Psychologia społeczna

Psychologia dzieci i młodzieży

Zasady przyjęć


 • Przyjęcia na kierunek psychologia są od roku akademickiego 2023/2024
 • Na I semestr mogą zostać przyjęci wszyscy kandydaci, którzy posiadają świadectwo dojrzałości; 
 • Na wyższy semestr mogą być przyjęci kandydaci posiadający wykształcenie wyższe. Decyzję o przyjęciu na wyższe semestry podejmuje Uczelniana Komisja ds. Uznawania Efektów Uczenia się na podstawie przedstawionych przez kandydata  dokumentów (dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem lub kartą przedmiotów/indeksem, itp.)
 • Komisja wyznacza studentom przyjętym na wyższy semestr ewentualne różnice programowe. Na zaliczenie różnic programowych student ma czas do końca roku akademickiego poprzez zdanie testu z danego przedmiotu za pośrednictwem platformy internetowej. Zaliczenie różnic programowych jest bezpłatne. 

Dokumenty składane przez kandydata


 • kwestionariusz rekrutacyjny
 • podpisane ślubowanie 
 • kopia świadectwa dojrzałości
 • fotografia o wymiarze 45×35 mm (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydaniu dowodu osobistego) oraz taka sama fotografia w formacie elektronicznym JPG (zostaje wgrana do Pro Akademii)

Dodatkowo kandydaci starający się o przyjęcie na wyższy semestr: 

 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem, w przypadku braku suplementu indeks lub kartę przebiegu studiów
 • zaświadczenie o zatrudnieniu i stażu pracy
 • kopia świadectw ukończenia studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych i doskonalących
 • wypełniony wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz:


Infolinia:

731 20 21 20

e-mail:

psychologia@wsnp.edu.pl