Praktyki studenckie – psychologia

Na kierunku “psychologia”, w ramach jednolitych studiów magisterskich, niestacjonarnych o profilu praktycznym, przewidziano praktyki studenckie w wymiarze 6 miesięcy, którym przypisano 720 godzin zajęć i 36 punktów ECTS.

Praktyka kierunkowa semestr IVII480 godzin /16 tygodni/ 24 pkt ECTS

Praktyka specjalnościowa semestr VIII -X  – 240 godzin / 8 tygodni/ 12 pkt ECTS

Studenci, który decyzją Komisji ds. potwierdzania efektów uczenia się w Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych zostaną przyjęci na studia na semestr wyższy:

  • od III semestru mają do zrealizowania 600 godzin praktyk łącznie, w tym 360 godz. praktyki kierunkowej i 240 godz. praktyki specjalnościowej;
  • od V semestr mają do zrealizowania 480 godzin praktyk łącznie, w tym 240 godz. praktyki kierunkowej i 240 godz. praktyki specjalnościowej;
  • od VII semestru mają do zrealizowania 360 godzin praktyk łącznie, w tym 120 godz. praktyki kierunkowej i 240 godz. praktyki specjalnościowej.

Ważne : istnieje możliwość zaliczenia praktyki w ramach pracy zawodowej, pod warunkiem, że praca jest tożsama z kierunkiem studiów.