Pedagogika – studia magisterskie

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną

Psychologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi

Doradztwo zawodowe i personalne

Pedagogika kryminologiczno-sądowa

Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne