Stypendia

W roku akademickim 2022/2023

studenci Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych

mogą ubiegać się o przyznanie:

  • stypendium socjalnego,
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
  • stypendium Rektora,
  • zapomogi

Wnioski przyjmowane

są do 15.10.2022 r.

Wnioski przyjmowane są w siedzibie Uczelni, codziennie od poniedziałku do piątku. Studenci mogą również składać dokumenty za pośrednictwem poczty tradycyjnej poprzez przesłanie kompletu dokumentów na adres korespondencyjny Komisji Stypendialnej WSNP:

Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa

Ubieganie się o stypendium jest procesem, podczas którego ważna jest współpraca z Komisją Stypendialną i zdarza się, że poza złożoną dokumentacją wymagane są dodatkowe wyjaśnienia. Prosimy więc o składanie kompletu wymaganych dokumentów, reagowanie na wezwania komisji i udzielanie niezbędnych wyjaśnień.

 kontakt wt.-czw. 10.00-14.00   tel. 22 375-96-80 stypendia@wsnp.edu.pl