Psychologia wspomagania rozwoju człowieka

Uwaga! Oferta specjalna 

Nauczyciele oraz absolwenci studiów z tytułem magistra lub licencjata w szczególności po pokrewnych kierunkach – mogą rozpocząć studia pięcioletnie w ramach Indywidualnej Organizacji Studiów oraz przeniesienia części osiągnieć z poprzednich studiów (na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem lub kartą przedmiotów/indeksem), dzięki zaliczeniu efektów uczenia się w czasie krótszym niż pięcioletnim. 

Psychologia wspomagania rozwoju człowieka Psycholog wspierania rozwoju to specjalista, który pomaga ludziom osiągnąć pełen potencjał poprzez radzenie sobie z wyzwaniami życiowymi, rozwijanie umiejętności emocjonalnych i społecznych oraz budowanie zdrowych relacji w dążeniu do osobistego i emocjonalnego dobrostanu. 

Opis specjalności

Specjalność Psychologia wspomagania rozwoju człowieka koncentruje się na zagadnieniach dotyczących psychologii rozwoju człowieka, psychologii edukacji, psychologii wychowawczej, diagnozy i pomocy psychologicznej człowieka w całym cyklu życia. Celem tej specjalności jest budowanie profesjonalnej wiedzy oraz kształtowanie i wzmacnianie psychologicznych kompetencji związanych ze stymulacją rozwoju osób w normie, a także osób z trudnościami i zaburzeniami typowymi dla danego etapu rozwoju. Specjalność Psychologia wspomagania rozwoju człowieka zgłębia zagadnienia zarówno z zakresu obszarów wspomagania dzieci i młodzieży, wspomagania osób dorosłych w rozwoju osobistym i zawodowym, jak również w obszarze psychogerontologii.

Adresaci specjalności 

Specjalność skierowana jest do osób, którzy interesują się rozwojem psychologicznym człowieka i zamierzają pracować z ludźmi w celu wspomagania ich procesu rozwojowego na poszczególnym etapie życia. Adresatami powyższej specjalności są zarówno osoby rozpoczynające studia na kierunku psychologia, jak również absolwenci innych kierunków takich jak np. pedagogika czy kierunki medyczne.   

Program kształcenia 

Program specjalności skoncentrowany jest zdobywaniu wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu wspomagania rozwoju lub podnoszeniu jakości życia w wybranym obszarze funkcjonowania człowieka. Aspekt praktyczny specjalności Psychologia wspomagania rozwoju człowieka dotyczy kompetencji związanych ze stymulacją rozwoju osób w normie, jak również osób z trudnościami i zaburzeniami typowymi dla danego etapu rozwojowego w obszarach potrzeb emocjonalnych dzieci i młodzieży, trudności szkolnych, trudności adaptacyjnych, kształtowania tożsamości i poczucia własnej wartości. Zajęcia w ramach tej specjalności prowadzą praktycy-psychologowie pracujący w obszarze psychologii rozwoju człowieka w cyklu życia, psychologii zdrowia, wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży, w tym wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, rozwoju psychoseksualnego i edukacji seksualnej, psychologii jakości życia, a także psychologii starzenia się i starości, psychogerontologii.  

Absolwent psychologii wspomagania rozwoju człowieka

Absolwent  Psychologii wspomagania rozwoju człowieka  posiada wiedzę i  kompetencje pozwalające na dalsze kształcenie w zawodzie psychoterapeuty. W trakcie studiów zdobywa specjalistyczne umiejętności pozostawania w kontakcie terapeutycznym z klientem (dzieckiem, rodzicem, osobą dorosłą). Absolwent psychologii wspomagania rozwoju człowieka może pracować jako psycholog zarówno z dziećmi i młodzieżą, jak również z osobami dorosłymi. 

Perspektywy zatrudnienia na stanowisku psychologa, a w szczególności w jednostkach t.j.: 

 • Szkoły, przedszkola, placówki oświatowe (warunek: posiadanie przygotowania pedagogicznego) 
 • Ośrodki opiekuńczo – wychowawcze 
 • Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 
 • Poradnie rodzinne 
 • Poradnie psychologiczne 
 • Poradnie specjalistyczne (młodzieżowe, rodzinne) 
 • Instytucje doradztwa zawodowego 
 • Instytucje pomocy społecznej 
 • Instytucje udzielające pomocy i opieki w sytuacjach kryzysowych 
 • Placówki pomocowe i ośrodki związane z poradnictwem w zakresie edukacji i wychowania dzieci i młodzieży 
 • Organizacje pozarządowe realizujące programy psychoedukacyjne 
 • Instytucje i organizacje wspierające osoby starsze 
 • Uniwersytety trzeciego wieku 
 • Fundacje i stowarzyszenia specjalizujące się wspomaganiem rozwoju człowieka na poszczególnych etapach życia 
 • Prywatne gabinety udzielające poradnictwa psychologicznego 

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz:


Infolinia:

731 20 21 20

e-mail:

psychologia@wsnp.edu.pl