Stypendium dla osób niepełnosprawnych

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dla studentów wszystkich lat studiów, którzy posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, niezależnie od dochodu studenta.