Szanowni Studenci Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie!

W związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19 do dnia 24.05.2020 r. Dziekanat Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie obsługuje Studentów
wyłącznie w drodze elektronicznej i telefonicznie.
Prosimy o powstrzymanie się od osobistych wizyt w siedzibie Uczelni.
Wszelkie pytania i sprawy związane z tokiem studiów można zgłaszać na adres e-mail: dziekanat@wsnp.edu.pl.
Tymczasowy numer telefonu Dziekanatu Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych:
tel. 570 848 898 – dyżur telefoniczny wtorek, środa o czwartek w godzinach 10.00 – 14.00