Witaj na stronie
Wyższej Szkoły
Nauk Pedagogicznych
Dawniej: Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych

Rekrutacja 2018/2019 »

Studia Licencjackie

Umożliwiają zdobycie wiedzy ogólnopedagogicznej, wzbogaconej niezbędnymi treściami z zakresu psychologii, socjologii, filozofii i etyki.

Więcej o studiach »

Studia Magisterskie

Kolejny etap w procesie kształcenia akademickiego, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający ukończone studia pierwszego stopnia

Więcej o studiach »

Studia Podyplomowe

Adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę zdobytą w czasie studiów.

Więcej o studiach »

Dokonaj przemyślanych decyzji

Ścisłe powiązanie podstawy programowej różnych specjalności i kierunków kształcenia daje Ci dodatkowo cały pierwszy semestr na poznanie wszystkich oferowanych możliwości zanim zdecydujesz, z którymi najlepiej się identyfikujesz – decyzję o kierunku/specjalności podejmiesz po zakończeniu 1 semestru - kiedy już wiesz, jakie kwalifikacje możesz zdobyć na każdym z nich. Nie musisz tego robić już teraz.

Dostosuj program studiów do własnych zainteresowań

Program nauczania został opracowany w postaci modułów tematycznych – student może wybrać moduły, które najlepiej odpowiadają jego oczekiwaniom i planom dostosowując swój program studiów w sposób do niedawna dostępny jedynie na największych światowych uczelniach.

Oszczędzaj czas i środki przeznaczone na studiowanie

Dzięki zastosowaniu współczesnych rozwiązań cyfrowych i oparciu kształcenia na e-learningowym wsparciu studenta w toku całych studiów – dajemy możliwość studiowania we WSEZiNS niezależnie od miejsca zamieszkania czy rodzaju wykonywanej pracy. W takim przypadku student kształci się w domu, elektronicznie kontaktuje się z wykładowcami i tą drogą zalicza przedmioty. Konieczność fizycznego kontaktu z uczelnią ograniczona została do niezbędnego minimum. Student może odwiedzać nas częściej – ale o tym decyduje już on sam, a nie Uczelnia.

Zmaksymalizuj swoje umiejętności na rynku pracy

Już etap tworzenia programu studiów odbywał przy współpracy z pracodawcami. Współpraca ta jest kontynuowana i rozszerza się na wdrażany monitoring pracodawców nad procesem kształcenia studentów. Dbałość o zatrudnialność studentów przejawia się również w nowoczesnej formie pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego opartych na projektach otwierających drogę do staży w placówkach, instytucjach i stowarzyszeniach – co pozwala studentom odnaleźć swojego przyszłego pracodawcę już podczas studiów.