Stypendium socjalne

STYPENDIUM SOCJALNE

Ubiegać się mogą o nie studenci wszystkich lat studiów znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, których dochód netto w gospodarstwie domowym w roku 2018 nie przekroczył 1051,70 zł miesięcznie na osobę.

1. Stypendium przyznawane na podstawie złożonego wniosku (Załącznik nr 2)

2. Do każdego wniosku należy również dołączyć Załącznik nr 5 i Załącznik nr 6

3. Listę potrzebnych dokumentów  określa regulamin świadczeń dla studentów WSNP

4. Do poprawnie uzupełnionego wniosku potrzebne będzie skompletowanie zaświadczeń, które potwierdzają sytuację materialną studenta. Warto pamiętać, że na niektóre zaświadczenia z urzędów można czekać bardzo długo, dlatego radzimy jak najszybciej zbierać dokumenty.