Zapomoga

ZAPOMOGA

Dla studentów wszystkich lat, którzy znaleźli się losowo, przejściowo w trudnej sytuacji materialnej (np. śmierć bliskiej osoby, wypadek, pożar, utrata pracy).

  • Zapomoga przyznawana na podstawie złożonego wniosku (Załącznik nr 4)
  • Do każdego wniosku należy również dołączyć Załącznik nr 5 i Załącznik nr 6 oraz uzasadnienie wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi zaistniałą sytuację.

Skany wniosków stypendialnych i wniosków o zapomogę wraz z załącznikami prosimy przesyłać na adres poczty elektronicznej – stypendia@wsnp.edu.pl

Termin przyjmowania skanów wniosków o zapomogę – 27 grudnia 2019 r., do godziny 12:00.